logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Taryfy i regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią taryf, regulaminów i ofert obowiązujących w Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.:

 

TARYFA PRZEWOZOWA Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o (KW-TP) tekst jednolity – obowiązujący od 10 grudnia 2023 r. wraz ze zmianami 1-4

TARYFA PRZEWOZOWA Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o (KW-TP) tekst jednolity – obowiązujący od 16 sierpnia 2023 r. do 09 grudnia 2023 r. wraz ze zmianami 1-3

 

 

Zmiana nr 4 do Taryfy Przewozowej Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o – obowiązująca od 10 grudnia 2023 r. 

Zmiana nr 3 do Taryfy Przewozowej Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o – obowiązująca od 16 sierpnia 2023 r.

Zmiana nr 2 do Taryfy Przewozowej Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o – obowiązująca od 1 lipca 2023 r.

Zmiana nr 1  do Taryfy Przewozowej Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – obowiązująca od 1 marca 2023 r.

 

 

TARYFA PRZEWOZOWA Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW-TP) tekst jednolity obowiązujący od 1 października 2015 r. wraz ze zmianami (1-23) – obowiązujący do 10 grudnia 2022 r.

Pozostałe dokumenty do pobrania na dole strony.


Udostępnij: Facebook
Zapisz:

Pliki do pobrania

Obowiązujące od 7 czerwca 2023 r. Rozporządzenie (WE) nr 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.POBIERZpdf1.0 MBObowiązujące od 7 czerwca 2023 r. Rozporządzenie (WE) nr 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.pdf1.0 MBPOBIERZ
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowymPOBIERZpdf0.2 MBROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowympdf0.2 MBPOBIERZ
USTAWA z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowymPOBIERZpdf1.5 MBUSTAWA z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowympdf1.5 MBPOBIERZ
Kodeks postępowania administracyjnegoPOBIERZpdf0.8 MBKodeks postępowania administracyjnegopdf0.8 MBPOBIERZ
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówPOBIERZpdf0.2 MBROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówpdf0.2 MBPOBIERZ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnegoPOBIERZpdf0.0 MBROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnegopdf0.0 MBPOBIERZ
Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA PRAWO PRZEWOZOWEPOBIERZpdf0.5 MBDz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA PRAWO PRZEWOZOWEpdf0.5 MBPOBIERZ
Uchwała Nr XLV/1040/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo WielkopolskiePOBIERZpdf2.6 MBUchwała Nr XLV/1040/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskiepdf2.6 MBPOBIERZ
Uchwała Nr XLV/1041/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo WielkopolskiePOBIERZpdf1.8 MBUchwała Nr XLV/1041/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskiepdf1.8 MBPOBIERZ