logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Podróże KolejLove

Spółka Koleje Wielkopolskie jako pierwszy z przewoźników kolejowych, podjęła się rozpowszechniania i promowania wśród Pasażerów Innowacji Społecznej Wielkich Jutra prowadzonej przez Portal KolejLove.

Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych FAREON w zakresie Projektu KolejLove, jest kolejnym etapem w działaniach Spółki w zakresie wsparcia dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej prowadzonych przez Spółkę. Umowa o współpracy, która obejmuje wzajemne świadczenie informacji o usługach podmiotów będzie trwała do końca 2020 r. i o jeden dzień dłużej… i miała miejsce poprzez szereg działań informacyjnych obu podmiotów realizowanych zarówno przez KolejLove i Spółkę Koleje Wielkopolskie, Jesteśmy przewoźnikiem, który ma stały kontakt z Pasażerami; we wzajemnej korespondencji (wnioski, reklamacje, skargi), podczas zgłoszeń Pasażerów z niepełnosprawnościami, w zakresie planowanych przez te osoby przejazdów, poprzez portal społecznościowy FaceBook, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl na którą Podróżnych serdecznie zapraszamy.

KolejLove jest dedykowany i ma służyć pasażerom i realizacji ich podróży poprzez obecność asystenta, czyli towarzysza w podróży uzyskanego podczas korzystania z Projektu KolejLove. Nowatorski projekt KolejLove powstał pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i powinien przynieść pozytywny oddźwięk społeczny. Zostając Partnerem kolejowym w tego rodzaju działaniach prospołecznych, stajemy się jeszcze bliżsi społecznemu odbiorowi przez Pasażera „kolei” przyjaznej i przystępnej każdemu.

Portal stanowi elektroniczną platformę pozwalającą na kojarzenie ze sobą, chcących odbyć podróż w danym kierunku, Osób z niepełnosprawnością oraz innych Pasażerów udających się w tym samym kierunku i czasie. Platforma ma formę strony internetowej klasycznej jak i strony w wersji mobilnej, dostępnej na smartfony, i tablety. Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez Osoby z niepełnosprawnością Opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (fakultatywnie).

Logotyp Podróże KolejLove