logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Turystyka

Kolej na kulturę

Jednym z naszych celów jest propagowanie inicjatyw oraz wydarzeń kulturalnych województwa wielkopolskiego. Regularnie współpracujemy z instytucjami samorządowymi i środowiskami kulturotwórczymi poszczególnych gmin i miast regionu. Zapraszamy naszych Podróżnych do odkrywania ciekawych atrakcji turystycznych i zabytków Wielkopolski. Chcemy tym samym zachęcać do aktywnego spędzania czasu w Poznaniu i nie tylko. Poniżej prezentujemy instytucje, z którymi współpracujemy i do których zapraszamy wszystkich naszych Podróżnych:

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Powstałe po odzyskaniu niepodległości Muzeum Wielkopolskie w 1919 r. przyjęło scalone zbiory polskie (Muzeum Starożytności Słowiańskich wraz z kolekcją ofiarowaną przez Seweryna Mielżyńskiego Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk) oraz pruskie (Kaiser-Friedrich-Museum wraz z kolekcją Atanazego Raczyńskiego). W zbiorach poznańskiego Muzeum Narodowego istnieją również kolekcje, które nie są prezentowane na ekspozycji stałej: Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego, Gabinet Rycin i Rysunków oraz Gabinet Numizmatyczny. Zbiory tych galerii pokazywane są jedynie okazjonalnie na wystawach czasowych.

 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu to pięć oddziałów. Muzeum Powstania Wielkopolskiego prezentuje czasy od zaboru pruskiego, niezłomnej walki z germanizacją i wreszcie największe, zwycięskie powstanie w historii Polski. Wydarzenia z II wojny światowej najlepiej poznać w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII, w Muzeum Uzbrojenia i w Muzeum Armii Poznań. Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 warto zwiedzić, by bliżej poznać historię powojenną. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości posiada ponad 20 tysięcy eksponatów, prezentowanych na wystawach stałych i czasowych.

 

Teatr Polski w Poznaniu

Teatr Polski w Poznaniu był pierwszą placówką na ziemiach polskich w zaborze pruskim zbudowaną z przeznaczeniem dla teatru. Powstał dzięki składkom Polaków ze wszystkich zaborów. Znakiem tego zaangażowania jest napis na frontonie budynku „NARÓD SOBIE”. Od powstania, w 1875 roku funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Mimo dwóch wojen przetrwał w nienaruszonym stanie. Pierwszą premierą była „Zemsta” Aleksandra Fredry, wystawiona 25 września 1875 r. W latach 2004 oraz 2022 Teatr Polski uzyskał tytuł najlepszego teatru repertuarowego w Polsce. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego.

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Głównym celem MPPP jest przybliżenie historii początków naszego państwa oraz wczesnego średniowiecza. Oprócz tego, zajmuje się również późniejszą historią Gniezna oraz Wielkopolski, miejsc gdzie powstawała Polska. Znajduje się tam sześć wystaw stałych. Opowiadają one o najdawniejszej historii Polski oraz Gniezna. Prezentowane na nich są także naszą najcenniejszą kolekcję – płytek ceramicznych i kafli, jedną z największych tego typu w Europie. Ponadto, udostępniane są wystawy czasowe. Niektóre z nich mają wymiar międzynarodowy. Poświęcone są one wczesnemu średniowieczu albo temu, jak je postrzegano w kulturze w kolejnych wiekach. Muzeum zajmuje się również popularyzowaniem wiedzy o najdawniejszych dziejach Polski i historii Gniezna.

 

Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum w Szreniawie prezentuje historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.

 

Parowozowania Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn jest instytucją kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną przez Województwo Wielkopolskie, Gminę Wolsztyn, Powiat Wolsztyński oraz PKP Cargo S.A. Wolsztyńska parowozownia jest jedyną w Europie, a prawdopodobnie nawet i na świecie, nadal czynną lokomotywownią, z której niemal codziennie parowozy wydawane są do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich, kursujących najczęściej na trasie z Wolsztyna do Poznania, Leszna bądź Zbąszynka. Jest to również jedyne takie miejsce, gdzie obejrzeć można funkcjonujące niezmiennie warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów.

 

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej, przy czym historia Polski przedstawiona jest w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem multimediów i światła. Przez cały rok organizujemy mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Inspiruje nas nie tylko historia wyspy katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech.

 

Centrum Szyfrów Enigma

Centrum Szyfrów Enigma to miejsce wyjątkowe – unikalna, nowoczesna i multimedialna ekspozycja, która w angażujący odbiorców sposób pokazuje historię złamania szyfrów Enigmy przez polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Ta historia zaczęła się właśnie w Poznaniu, a zapoczątkowała w późniejszym czasie rewolucję cyfrową, która trwa do dzisiaj.

 

Teatr Fredry w Gnieźnie

Wyróżnikiem repertuaru Teatru stały się liczne inscenizacje klasyki polskiej i obcej, od Sofoklesa po Gombrowicza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł patrona (tu właśnie w roku 2013 miały miejsce najbardziej uroczyste obchody 220-tej rocznicy urodzin ojca komedii polskiej), oraz szeroka oferta programowa, oparta o klasykę gatunku, skierowana do najmłodszego widza. Obok Tomasza Szymańskiego reżyserowali tu m.in. Józef Jasielski, Lech Raczak, Piotr Kruszczyński, Stanisław Brejdygant, Zdzisław Wardejn, Konrad Szachnowski.

 

Polski Teatr Tańca

Polski Teatr Tańca istnieje od 1973 roku, jest profesjonalnym autonomicznym zespołem, którego oblicze przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje się przekraczaniem granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalaniem z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianiem ku interdyscyplinarności, poszukiwaniem nowych przestrzeni teatralnych i opartym na kreatywnej improwizacji w procesie tworzenia.

 

Teatr Wielki w Poznaniu

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, szczycący się ponadstuletnią tradycją, od kilku sezonów zajmuje coraz ważniejszą pozycję nie tylko na polskiej, ale i europejskiej mapie operowej. Poznańska opera jest rozpoznawalną marką jako instytucja odważnie sięgająca po współczesne realizacje sceniczne oraz pełniąca rolę mecenasa względem młodych twórców. Misją Teatru jest dotrzeć do widzów z różnych grup społecznych, nie zamykać się w elitarnym gronie znawców, przybliżyć widzom specyfikę teatru poprzez systematycznie działania edukacyjne.

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Muzeum powstało w 1951 roku jako muzeum biograficzne, a jego organizatorem było Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jego siedzibą jest dawny dom jego rodziny usytuowany w części miasta zwanej „Zamoście”. Misję Muzeum stanowi zgromadzenie, opisanie i zachowanie spuścizny po Staszicu, upowszechnianie jego myśli i dzieł, popularyzacja postawy staszicowskiej jako wzorca służby publicznej, ofiarności i stosunku do drugiego człowieka.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

CKiS w Koninie mieści się w trzech budynkach: przy ul. Okólnej, CKiS-DK Oskard oraz Galerii CKiS Wieża Ciśnień. To ciesząca się, od 1988 roku, ogromnym uznaniem i sympatią widzów Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wizytówką Centrum są realizowane od wielu lat wydarzenia kulturalne – w sumie, rocznie organizowanych jest ich kilkadziesiąt. Odwiedzający mogą liczyć również na najlepsze projekcje polskiego i światowego kina.

 

Muzeum w Lewkowie

W pałacu mieści się ekspozycja muzealna. Prezentowane są m.in. meble z epoki (m.in. depozyt rodziny Lipskich z dawnego wyposażenia pałacu), kolekcja portretów sarmackich oraz pamiątki po dawnych właścicielach ziemskich. Dawna siedziba rodowa Lipskich herbu Grabie odgrywała zawsze bardzo dużą rolę na terenie nie tylko południowej Wielkopolski, ale w całej Wielkopolsce. Był to ważny ośrodek działalności narodowowyzwoleńczej, działalności konspiratorskiej (choćby w okresie Wiosny Ludów, powstań narodowych).