logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

O spółce

Status i przedmiot działaności

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349125. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na przewóz kolejowy osób oraz zatwierdzony w dniu 3 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A oraz zatwierdzony w dniu 17 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B. Po upływie 5 lat Spółka przeszła proces recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.400.70.2020. KC z dnia 20 października 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część A (nr PL1120200042), natomiast decyzją nr DMB-WMIC.401.83.2020.KC z dnia 20 października 2020 r. kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część B (nr PL1220200051). Oba certyfikaty są ważne od dnia 24 października 2020 r. do 24 października 2025 r.

Uchwałą Zarządu nr 86/2021/ZS z dnia 16 listopada 2021 r. Zintegrowany System Zarządzania został rozszerzony o System Zarządzania Utrzymaniem (MMS). Spółka poddana została procesowi certyfikacji systemu przez Urząd Transportu Kolejowego. Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.42.88.2021.AP z dnia 25 kwietnia 2022 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce Certyfikat Zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nr PL/31/0022/0034. Certyfikat ważny jest do dnia 25 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce odnajdą Państwo na stronie Spółki w zakładce Zintegrowany System Zarządzania.

Zadaniem Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego.

Przedmiot działalności Spółki:

1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:
a) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;
b) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
d) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
e) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
f) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
2) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
a) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
b) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
c) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
3) Działalność związana z turystyką, w tym:
a) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
b) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4) Działalność teleinformatyczna, w tym:
a) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
b) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
c) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
d) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
5) Inna działalność obejmująca:
a) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
b) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
c) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
d) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
e) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
f) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
g) 58.11.Z – Wydawanie książek;
h) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
i) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
j) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
k) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
l) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;