logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Turystyka

Zasady podróży z rowerem

Jednorazowy bilet na przewóz roweru pod opieką podróżnego, na dowolnej trasie KW kosztuje 8,40 zł.

Od 9 czerwca 2024 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021, poz.1744 z późn.zm) opłata wynosi 4,00 zł.

Jest także możliwość zakupu biletu sieciowego miesięcznego, na przejazd na wszystkich trasach KW; wówczas opłata wynosi 84,90 zł, ale daje prawie nieograniczone możliwości podróży. Bilety te, odpowiednio, honorowane są w pociągach PR poruszających się na naszych trasach. Do ważnego biletu sieciowego imiennego miesięcznego na przewóz roweru, podróżny zobowiązany jest do pobrania w kasie biletowej lub w pociągu nieodpłatnego kuponu na miejsce przeznaczone do przewozu roweru, pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne takie miejsca.

Szczegółowy regulamin przewozu rowerów KW prezentujemy poniżej.

Przewóz rowerów

 1. Przewoźnik umożliwia przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor. Informacja o możliwości przewozu rowerów w danym pociągu jest zamieszczona w rozkładzie jazdy oraz w postaci piktogramów w pociągu.
 2. Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.
 3. Złożony rower w pokrowcu oraz rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy) nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego (patrz: § 20 ust. 2).
 4. Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie ani utrudniać przejazdu innym podróżnym.
 5. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i odpowiada za szkody wyrządzone osobom lub mieniu podczas przewozu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 6. Rower można przewozić w:
 1. wagonie przystosowanym do przewozu rowerów,
 2. pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu,
 3. wyznaczonym miejscu lub w przedziale, oznaczonym odpowiednim piktogramem – pod warunkiem, że dany przedział nie jest zajęty dla potrzeb służbowych i oznakowany jako „przedział służbowy”, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).
 1. Jeżeli przewóz roweru zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, obsługa/kontrola pociągu może nie dopuścić podróżnego do przewozu. Jednocześnie zamieszcza stosowne poświadczenie na biletach jednorazowych na przejazd i na przewóz. Podróżnemu przysługuje zwrot należności za niewykorzystane dokumenty przewozu, bez potrącania odstępnego.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez podróżnego niniejszych przepisów o przewozie, a w szczególności zabranie ze sobą do środka transportu roweru bez odpowiedniego dokumentu przewozu, obsługa/kontrola pociągu pobiera opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, ustaloną na podstawie Uchwały SWW Nr XLV/1041/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., a w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia wezwanie.