logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Ceny biletów i opłaty dodatkowe

Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od dnia 10 grudnia 2023 roku.

Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej z ulgą handlową 10%, 25%, 50% oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%.

Ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od 11 grudnia 2022 roku do 09 grudnia 2023 roku.

Ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od 01 sierpnia do 10 grudnia 2022 roku.

Komu przysługuje ulga?

Koleje Wielkopolskie honorują wszystkie ulgi ustawowe, przysługujące pasażerom pociągów na podstawie poszczególnych ustaw.

Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych ulg stosowanych w naszych pociągach.

Szczegółowa tabela przedstawiająca uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej na podstawie ulg ustawowych wraz z listą dokumentów uprawniających do ulg znajduje się na dole strony w 'plikach do pobrania’.

Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi na podstawie biletów jednorazowych Wymiar ulgi na podstawie biletów miesięcznych imiennych
Dzieci w wieku do 4 lat 100%
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku 37%
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37%
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 37% 49%
Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% 51%
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 33% 33%
Nauczyciele akademiccy 33% 33%
Posiadacze ważnej Karty Polaka 37%
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% 49%
Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny 37% 49%

 

Pliki do pobrania

cennik biletów jednorazowych od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBcennik biletów jednorazowych od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
cennik biletów jednorazowych - Taryfa RAZEM - od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBcennik biletów jednorazowych - Taryfa RAZEM - od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
cennik biletów jednorazowych z ulgami handlowymi od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBcennik biletów jednorazowych z ulgami handlowymi od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
cennik biletów okresowych od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBcennik biletów okresowych od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
cennik biletów okresowych z ulgami hadlowymi od 10-12-2023POBIERZpdf0.1 MBcennik biletów okresowych z ulgami hadlowymi od 10-12-2023pdf0.1 MBPOBIERZ
cennik biletów sieciowych miesięcznych od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.0 MBcennik biletów sieciowych miesięcznych od 10-12-2023 r.pdf0.0 MBPOBIERZ
opłaty zryczałtowane od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBopłaty zryczałtowane od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
opłaty dodatkowe od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBopłaty dodatkowe od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
opłaty manipulacyjne od 10-12-2023 r.POBIERZpdf0.1 MBopłaty manipulacyjne od 10-12-2023 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
OPŁATY ZA WYSTAWIENIE BILETU W POCIĄGUPOBIERZpdf0.1 MBOPŁATY ZA WYSTAWIENIE BILETU W POCIĄGUpdf0.1 MBPOBIERZ
TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH LUB BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAWPOBIERZpdf0.4 MBTABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH LUB BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAWpdf0.4 MBPOBIERZ