logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Dla pasażera

Ceny biletów i opłaty dodatkowe

Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od 12 grudnia 2021 roku.

Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%:

Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. 2005r. Nr 14, poz. 117).

 

  1. W razie stwierdzenia braku:

1) odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

 

  1. Opłata dodatkowa wynosi:

1)  280,00 zł. – Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) 220,00 zł. – Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3)  112,00 zł. – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

  1. a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

 

  1. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej określonej:
  • w ust. 2 pkt 1 i 2 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 60,00 zł.,
  • w ust. 2 pkt 3 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 zł.

 

  1. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:

1)  w ust. 2 pkt 1 i 2 obniża się do wysokości: 140,00 zł.,

2)  w ust. 2 pkt 3 obniża się do wysokości: 60,00 zł.

 

  1. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 840,00 zł.

Komu przysługuje ulga?

Koleje Wielkopolskie honorują wszystkie ulgi ustawowe, przysługujące pasażerom pociągów na podstawie poszczególnych ustaw.

Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych ulg stosowanych w naszych pociągach.

Szczegółowa tabela przedstawiająca uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej na podstawie ulg ustawowych wraz z listą dokumentów uprawniających do ulg znajduje się na dole strony w 'plikach do pobrania’.

Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi na podstawie biletów jednorazowych Wymiar ulgi na podstawie biletów miesięcznych imiennych
Dzieci w wieku do 4 lat 100%
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku 37%
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37%
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 37% 49%
Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% 51%
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 33% 33%
Nauczyciele akademiccy 33% 33%
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 33%
Posiadacze ważnej Karty Polaka 37%
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49%
Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny 37% 49%

 


Udostępnij: Facebook
Zapisz:

Pliki do pobrania

Wykaz cen biletów jednorazowych - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów jednorazowych - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy "RAZEM" - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy "RAZEM" - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów jednorazowych z ulgą handlową - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów jednorazowych z ulgą handlową - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowych normalnych i z ulgą ustawową - obowiązuje od 01 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów okresowych normalnych i z ulgą ustawową - obowiązuje od 01 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowych wg Taryfy "RAZEM" - obowiązuje od 01 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów okresowych wg Taryfy "RAZEM" - obowiązuje od 01 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów okresowych z ulgą handlową - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.1 MBWykaz cen biletów okresowych z ulgą handlową - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów miesięcznych sieciowych - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów miesięcznych sieciowych - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
Wykaz cen biletów miesięcznych sieciowych wg Taryfy RAZEM - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.POBIERZpdf0.2 MBWykaz cen biletów miesięcznych sieciowych wg Taryfy RAZEM - obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ
TABELE UPRAWNIEN DO ULGOWYCHPOBIERZpdf0.4 MBTABELE UPRAWNIEN DO ULGOWYCHpdf0.4 MBPOBIERZ