logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Przewóz rowerów

 • Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie, pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne takie miejsca.
 • Złożony i opakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu ręcznego.
 • Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone przy tej okazji innym podróżnym, w tym także KW. Koleje Wielkopolskie ponoszą odpowiedzialność za ten rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstanie z ich winy.
 • Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub KW.
 • Rower może być przewożony w wyznaczonym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).
 • Opłata za przewóz roweru wynosi 8,40 PLN,
 • Podróżny może skorzystać z oferty Bilet sieciowy miesięczny wystawiany imiennie dla osoby która zamierza przewieźć rower na zasadach określonych
  w Regulaminie (84,90 zł). Do ważnego biletu sieciowego imiennego miesięcznego na przewóz roweru, podróżny zobowiązany jest do pobrania w kasie biletowej lub w pociągu nieodpłatnego kuponu na miejsce przeznaczone do przewozu roweru, pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne takie miejsca.
 • Z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w transporcie oraz utrudnienia przejazdu innym podróżnym osoba upoważniona do kontroli biletów może odmówić podróżnemu wejścia z rowerem do pociągu czyniąc jednocześnie odpowiednią adnotację na biletach posiadanych przez podróżnego. W tym przypadku podróżnemu przysługuje zwrot należności za przewóz roweru, a jeżeli podróżny nie odbył podróży również za przejazd, bez potrącania odstępnego lub innych opłat,
 • Możliwość przewozu rowerów w taborze użytkowanym przez Spółkę:
  a) pojazdy typu SA108 – dwa wieszaki na rowery,
  b) pojazdy typuSA132 – trzy wieszaki na rowery,
  c) pojazdy SA134 – trzy wieszaki na rowery,
  d) pojazdy EN57Akw – cztery wieszaki na rowery,
  e) pojazdy EN76 (Elf) – cztery wieszaki na rowery,
  f) pojazdy typu EN57AL – cztery wieszaki na rowery,
  g) pojazdy typu SA139 – cztery wieszaki na rowery,
  h) pojazdy typu 48WE – cztery wieszaki na rowery,
  i) pojazdy typu 48WEb – sześć wieszaków na rowery,
  j) pojazdy typu 36WEhd – cztery wieszaki na rowery.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, art. 6, ust 2, w przypadku gdy w pociągu dostępne są miejsca przeznaczone na rowery, pasażerowie umieszczają swoje rowery w takich miejscach. W przypadku gdy takie miejsca nie są dostępne, pasażerowie muszą zabezpieczyć swoje rowery i podjąć wszelkie rozsądne starania w celu zapewnienia, aby nie spowodowały one szkody dla innych pasażerów, uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się, bagażu lub zakłócenia ruchu kolejowego.