logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Dla pasażera

Przewóz rowerów

 • Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie. Złożony i opakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu ręcznego.
 • Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone przy tej okazji innym podróżnym, w tym także KW. Koleje Wielkopolskie ponoszą odpowiedzialność za ten rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstanie z ich winy.
 • Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub KW.
 • Rower może być przewożony w wyznaczonym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).
 • Opłata za przewóz roweru wynosi 7,00 PLN,
 • Podróżny może skorzystać z oferty Bilet sieciowy miesięczny wystawiany imiennie dla osoby która zamierza przewieźć rower na zasadach określonych
  w Regulaminie (60,00 zł),
 • Z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w transporcie oraz utrudnienia przejazdu innym podróżnym osoba upoważniona do kontroli biletów może odmówić podróżnemu wejścia z rowerem do pociągu czyniąc jednocześnie odpowiednią adnotację na biletach posiadanych przez podróżnego. W tym przypadku podróżnemu przysługuje zwrot należności za przewóz roweru, a jeżeli podróżny nie odbył podróży również za przejazd, bez potrącania odstępnego lub innych opłat,
 • Możliwość przewozu rowerów w taborze użytkowanym przez Spółkę:
  a) pojazdy typu SA108 – dwa wieszaki na rowery,
  b) pojazdy typuSA132 – trzy wieszaki na rowery,
  c) pojazdy SA134 – trzy wieszaki na rowery,
  d) pojazdy EN57Akw – cztery wieszaki na rowery,
  e) pojazdy EN76 (Elf) – cztery wieszaki na rowery,
  f) pojazdy typu EN57AL – cztery wieszaki na rowery,
  g) pojazdy typu SA139 – cztery wieszaki na rowery,
  h) pojazdy typu 48WE – cztery wieszaki na rowery,
  i) pojazdy typu 48WEb – sześć wieszaków na rowery,
  j) pojazdy typu 36WEhd – cztery wieszaki na rowery.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym art. 5 „Przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor, w odpowiednich przypadkach za opłatą”.


Udostępnij: Facebook
Zapisz: