logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

O spółce

Organy spółki

Organami Spółki są:
Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Kompetencje, tryb pracy i inne zagadnienia dotyczące organów Spółki określają:
1) Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych,
2) Umowa Spółki,
3) Regulaminy i uchwały organów Spółki,
4) Inne przepisy prawa.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami jej działalności.

Zarząd

Prezes Zarządu

Marek Nitkowski

Członek Zarządu

Mikołaj Grzyb

Rada nadzorcza

Marian Duszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Witkiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dorota Dziopak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Ratajczak

Członek Rady Nadzorczej

Jan Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Adrian Król

Członek Rady Nadzorczej

Franciszek Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 100% wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki.