logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

O spółce

Zintegrowany System Zarządzania

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący poszczególne systemy:

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015,
System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015,
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004.
Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm została potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, które prezentujemy w zakładce ‚Pliki do pobrania’ na dole strony.

W Spółce została opracowana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania będąca odzwierciedleniem zaangażowania Przedsiębiorstwa, jego misji i strategicznej wizji w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych, jakości świadczonych usług, troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dla Spółki Koleje Wielkopolskie priorytetem jest bezpieczne wykonywanie usług przewozowych. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych, Koleje Wielkopolskie ustanowiły i wdrożyły System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) uwzględniający niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę i instrukcje wewnętrzne. Poprzez wdrożony SMS Spółka chce zapewnić nie tylko procedury, wysoką jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno pasażerów, jak i pracowników Spółki, kooperantów oraz innych uczestników systemu kolejowego. Wdrożenie Systemu zarządzania bezpieczeństwem potwierdzone zostało wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Certyfikatami bezpieczeństwa część A w dniu 3 marca 2011r. oraz część B w dniu 17 marca 2011r. Zgodnie z wymaganiami prawnymi po upływie 5 lat Spółka poddana została procesowi recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A nr PL1120150058 (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B nr PL1220150064 (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Ponadto Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób.


Udostępnij: Facebook
Zapisz:

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO 9001:2015Certyfikat ISO 9001:2015pdf0.6 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 14001:2015Certyfikat ISO 14001:2015pdf0.6 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 18001:2004Certyfikat ISO 18001:2004pdf0.6 MBPOBIERZ
Polityka Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzaniapdf1.4 MBPOBIERZ
Link do certyfikatu bezpieczeństwa część ALink do certyfikatu bezpieczeństwa część Apdf0.6 MBPOBIERZ
Link do certyfikatu bezpieczeństwa część BLink do certyfikatu bezpieczeństwa część Bpdf0.6 MBPOBIERZ
Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010pdf4.7 MBPOBIERZ
Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010pdf0.7 MBPOBIERZ