logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

O spółce

Zintegrowany System Zarządzania

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący poszczególne systemy:

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
  • System Zarządzania Utrzymaniem (MMS),
  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015,
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 45001:2018.

W Spółce została opracowana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania będąca odzwierciedleniem zaangażowania Przedsiębiorstwa, jego misji i strategicznej wizji w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych, jakości świadczonych usług, troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dla Spółki Koleje Wielkopolskie priorytetem jest bezpieczne wykonywanie usług przewozowych. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych, Koleje Wielkopolskie ustanowiły i wdrożyły System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) uwzględniający niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę i instrukcje wewnętrzne. Poprzez wdrożony SMS Spółka chce zapewnić nie tylko procedury, wysoką jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno pasażerów, jak i pracowników Spółki, kooperantów oraz innych uczestników systemu kolejowego. Wdrożenie Systemu zarządzania bezpieczeństwem potwierdzone zostało wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Certyfikatami bezpieczeństwa część A w dniu 3 marca 2011r. oraz część B w dniu 17 marca 2011r.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi po upływie 5 lat Spółka poddana została procesowi recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A nr PL1120150058 (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B nr PL1220150064 (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.400.70.2020. KC z dnia 20 października 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część A (nr PL1120200042), natomiast decyzją nr DMB-WMIC.401.83.2020.KC kolejny Certyfikat Bezpieczeństwa część B (nr PL1220200051). Oba certyfikaty są ważne od dnia 24 października 2020 r. do 24 października 2025 r.

Uchwałą Zarządu nr 86/2021/ZS z dnia 16 listopada 2021 r. Zintegrowany System Zarządzania został rozszerzony o System Zarządzania Utrzymaniem (MMS). Spółka poddana została procesowi certyfikacji systemu przez Urząd Transportu Kolejowego. Na mocy decyzji nr DMB-WMIC.42.88.2021.AP z dnia 25 kwietnia 2022 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce Certyfikat Zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nr PL/31/0022/0034. Certyfikat ważny jest do dnia 25 kwietnia 2025 r.

Ponadto Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

Pliki do pobrania

Certyfikat bezpieczeństwa część A - ważny od 24.10.2020 r.POBIERZpdf1.4 MBCertyfikat bezpieczeństwa część A - ważny od 24.10.2020 r.pdf1.4 MBPOBIERZ
Certyfikat bezpieczeństwa część B - ważny od 24.10.2020 r.POBIERZpdf1.4 MBCertyfikat bezpieczeństwa część B - ważny od 24.10.2020 r.pdf1.4 MBPOBIERZ
Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010POBIERZpdf4.7 MBDecyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010pdf4.7 MBPOBIERZ
Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010POBIERZpdf0.7 MBLicencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010pdf0.7 MBPOBIERZ
Polityka Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPOBIERZpdf0.2 MBPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzaniapdf0.2 MBPOBIERZ
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015POBIERZpdf1.1 MBCertyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015pdf1.1 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 45001:2018POBIERZpdf0.3 MBCertyfikat ISO 45001:2018pdf0.3 MBPOBIERZ
Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 2021-ECM-00087POBIERZpdf0.4 MBCertyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 2021-ECM-00087pdf0.4 MBPOBIERZ