logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

O spółce

Zintegrowany System Zarządzania

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący poszczególne systemy:

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015,
System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015,
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004.
Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm została potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, które prezentujemy w zakładce ‚Pliki do pobrania’ na dole strony.

W Spółce została opracowana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania będąca odzwierciedleniem zaangażowania Przedsiębiorstwa, jego misji i strategicznej wizji w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych, jakości świadczonych usług, troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dla Spółki Koleje Wielkopolskie priorytetem jest bezpieczne wykonywanie usług przewozowych. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych, Koleje Wielkopolskie ustanowiły i wdrożyły System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) uwzględniający niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę i instrukcje wewnętrzne. Poprzez wdrożony SMS Spółka chce zapewnić nie tylko procedury, wysoką jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno pasażerów, jak i pracowników Spółki, kooperantów oraz innych uczestników systemu kolejowego. Wdrożenie Systemu zarządzania bezpieczeństwem potwierdzone zostało wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Certyfikatami bezpieczeństwa część A w dniu 3 marca 2011r. oraz część B w dniu 17 marca 2011r. Zgodnie z wymaganiami prawnymi po upływie 5 lat Spółka poddana została procesowi recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A nr PL1120150058 (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B nr PL1220150064 (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Ponadto Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób.


Udostępnij: Facebook
Zapisz:

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO 9001:2015POBIERZpdf0.6 MBCertyfikat ISO 9001:2015pdf0.6 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 14001:2015POBIERZpdf0.6 MBCertyfikat ISO 14001:2015pdf0.6 MBPOBIERZ
Certyfikat ISO 18001:2004POBIERZpdf0.6 MBCertyfikat ISO 18001:2004pdf0.6 MBPOBIERZ
Link do certyfikatu bezpieczeństwa część APOBIERZpdf0.6 MBLink do certyfikatu bezpieczeństwa część Apdf0.6 MBPOBIERZ
Link do certyfikatu bezpieczeństwa część BPOBIERZpdf0.6 MBLink do certyfikatu bezpieczeństwa część Bpdf0.6 MBPOBIERZ
Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010POBIERZpdf4.7 MBDecyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010pdf4.7 MBPOBIERZ
Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010POBIERZpdf0.7 MBLicencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010pdf0.7 MBPOBIERZ
Polityka Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPOBIERZpdf0.1 MBPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzaniapdf0.1 MBPOBIERZ
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania - tekst alternatywnyPOBIERZpdf1.4 MBPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania - tekst alternatywnypdf1.4 MBPOBIERZ