logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Podczas codziennej działalności przewozowej i codziennych relacji z osobami z niepełnosprawnościami i osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, do których należą osoby, które mają trudności w korzystaniu z pociągów i związanej z nimi infrastruktury, jak:

 • osoby na wózkach inwalidzkich;
 • osoby cierpiące na upośledzenie kończyn;
 • osoby mające trudności z chodzeniem;
 • osoby z dziećmi;
 • osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem;
 • osoby starsze;
 • osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci).
 • kobiety w ciąży;
 • osoby niedowidzące;
 • osoby niewidzące;
 • osoby niedosłyszące;
 • osoby głuche;
 • osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji (to znaczy osoby, które mają problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego, w tym osoby z zagranicy, które nie znają języka miejscowego, osoby cierpiące na trudności w komunikacji, osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub intelektualnym).

Poznajemy potrzeby i oczekiwania naszych pasażerów.

Proponujemy informacje w zakresie zaplanowania przejazdu oraz podczas samego przejazdu, edukację tzn. zapoznanie w zakresie bezpiecznego korzystania z dworca oraz pojazdu Spółki Koleje Wielkopolskie. Odpowiemy na pytania w zakresie ofert przejazdowych, zniżek, dostępnego taboru, dostępności strony internetowej, przejazdu indywidualnego lub grupowego, możliwości udzielenia pomocy przed, w trakcie, oraz po dotarciu na stację końcową. Wyjaśnimy i odpowiemy na pytania z zakresu pomocy  realizowanej przez Koleje Wielkopolskie (wsiadanie do/wysiadanie z pojazdu, pomoc na pokładzie pojazdu). Wyjaśnimy również zakres pomocy realizowanej przez pracowników dworca kolejowego/stacji (pomoc w przemieszczaniu się po terenie dworca i peronów świadczona – w zależności od stacji – przez zarządców infrastruktury kolejowej takich jak PKP Polskie Linie Kolejowe lub PKP S.A.

Szczegóły o możliwościach złożenia zgłoszenia przejazdu znajdują się w zakładce Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością

Poinformujemy również o ofertach kulturalnych, w których Koleje Wielkopolskie uczestniczą i na które podróżnych zapraszają.

Koleje Wielkopolskie starają się podejmować czynności, które mogą w pewnym stopniu usprawnić podróżowanie (nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa obsługa).

Pętle indukcyjne do aparatów słuchowych posiadamy na wyposażeniu najnowszych pojazdów typu 48WE i 48WEb.

W niektórych z naszych pojazdów znajdują się oznaczenia informacyjne o miejscach użyteczności publicznej (np. oznaczenia w toalecie, oznaczenia przycisku alarmowego SOS) w języku Braille’a (48WE i EN 57 AL).

Pamiętajcie, że w pociągach Kolei Wielkopolskich 10 % wszystkich miejsc siedzących to siedzenia uprzywilejowane.  Ich ilość, lokalizację, odległości  między fotelami określa Rozporządzenie komisji (UE) NR 1300/2014 – TSI PRM. Oznaczone są one niebieskim piktogramem:

Piktogram przedstawiający siedzącą kobietę w ciąży.Piktogram przedstawiający siedzącą osobę posługującą się laską

Miejsca te dedykowane są kobietom w ciąży, osobom starszym, osobom bez względu na wiek podróżującym przy wsparciu laski / kuli lub chodzika.

Każdy inny Pasażer ma prawo zająć wskazane miejsce do czasu kiedy pojawi się kobieta w ciąży, osoba starsza, osoba bez względu na wiek podróżująca przy wsparciu laski/ kuli lub chodzika.

Trafiliście na mniej życzliwego Pasażera, który nie chce ustąpić Wam dedykowanego miejsca, poproś o pomoc Pracownika drużyny konduktorskiej. Kobiety w widocznej ciąży  a także w początkowym okresie ciąży (po okazaniu  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ww. stan) pracownikowi drużyny konduktorskiej mają również prawo do zajęcia ww. miejsca dedykowanego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Masz dodatkowe pytanie? Napisz e-maila na adres: bezbarier@koleje-wielkopolskie.com.pl