logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Honorowanie biletów

Honorowanie biletów POLREGIO w Kolejach Wielkopolskich

Pociągami Kolei Wielkopolskich można podróżować na podstawie biletów:

Jednorazowych
 • według taryfy normalnej;
 • z ulgami handlowymi 25% i 50%;
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%;
 • z ulgami 80% i 99%, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów.
Odcinkowych
 • wg taryfy normalnej;
 • z ulgami handlowymi 10% i 50%;
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%;
 • z ulgami 80% i 99%, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów.
Sieciowych Miesięcznych
 • wg taryfy normalnej;
 • z ulgami handlowymi 10% i 50%;
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%.

 

Ponadto w naszych pociągach honorowane są następujące oferty spółki POLREGIO:

 • REGIOkarnet wydawany na przejazdy wszystkimi pociągami REGIO;
 • Bilet Turystyczny wydawany na przejazdy pociągami REGIO;
 • bilet BUS-TRAMWAJ-KOLEJ;
 • bilet jednorazowy na przewóz roweru, psa i rzeczy ważny w pociągach uruchamianych przez PR;
 • bilet sieciowy miesięczny imienny na przewóz roweru;

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie pociągach nie honoruje biletów spółki POLREGIO wydanych za pośrednictwem mobilnych automatów biletowych.

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie pociągach nie honoruje następujących biletów wydanych z ofert spółki POLREGIO:

 • mini REGIOkarnet;
 • REGIOkarta wydawana na przejazdy pociągami REGIO;
 • mini bilet turystyczny;
 • bilet wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy” przy przejazdach na odcinkach łączonych i wspólnych obsługiwanych wspólnie pociągami obu przewoźników, tj. spółek POLREGIO oraz Koleje Wielkopolskie;
 • bilet sieciowy roczny z ulgą 99%, przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów;
 • Poznański Węzeł Kolejowy (PWK);
 • bilet międzynarodowy;
 • Kolejowe Świadczenia Przewozowe.

 

Honorowanie biletów ZTM Poznań w Kolejach Wielkopolskich

W pociągach Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w obrębie strefy kolejowej A (wszystkie stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz) honorowane są:

bilety okresowe, sieciowe ze strefą A Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zakodowane na:*
 • Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej (PEKA),
 • Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)
 • Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD)
 • Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego (ELNA)
bilety parkingowe wydawane na parkingu Park&Ride Strzeszyn zlokalizowanego w Poznaniu na ulicy Biskupińskiej przy stacji Poznań Strzeszyn
zaświadczenia wydawane przez ZTM pasażerom, którzy złożyli reklamację karty PEKA z zakodowanym na niej ważnym biletem okresowym, zabezpieczone hologramem

*W pociągach nie ma możliwości aktywowania biletu zakupionego przez Internet, dlatego przed okazaniem biletu w pociągu, muszą one zostać aktywowane za pomocą interaktywnego terminala na kartę PEKA, w jednym z pojazdów ZTM lub Punkcie Obsługi Klienta.

 

Honorowanie biletów Kolei Dolnośląskich w Kolejach Wielkopolskich

 na odcinkach Krotoszyn – Milicz i Bojanowo – Rawicz

Pociągami Kolei Wielkopolskich można podróżować na podstawie biletów:

Jednorazowych
 • według taryfy normalnej,
 • z ulgą handlową 50% dla osób, którym pracodawca wykupił ulgową usługę transportową,
 • z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • z ulgami 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów
 • według oferty „Razem z KD”
 • według oferty „Senior 60+”
 • wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy REGIOkart.
 • dla osób uprawnionych do nabycia biletów z cenami zryczałtowanymi,
 • wg oferty dla podróżnych z Międzynarodową Kartą Zniżek FIP (zniżka 50%)
 • FIP wystawionym na przejazd pociągami przewoźnika KD,
Tygodniowych odcinkowych

imiennych

 • wg taryfy normalnej;
 • wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkart;
 • z ulgą 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów.

Miesięcznych odcinkowych

imiennych

 • wg taryfy normalnej;
 • z ulgami ustawowymi (33%,37%, 49%, 51%, 78%, 93%,);
 • wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkart, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%);
 • z ulgą 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów;

Ponadto w naszych pociągach honorowane są następujące oferty spółki Koleje Dolnośląskie:

 • Dolnośląski Bilet Weekendowy;
 • Bilet miesięczny sieciowy imienny wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%), z ulgą handlową 50% dla osób, którym pracodawca wykupił ulgową usługę transportową, dla osób uprawnionych do nabycia biletów z cenami zryczałtowanymi;
 • Bilet roczny sieciowy imienny dla osób uprawnionych do nabycia biletów z cenami zryczałtowanymi;
 • jednorazowy bilet na przewóz roweru, psa oraz bilet na przewóz bagażu ręcznego ważny w pociągach uruchamianych przez KD;
 • bilet miesięczny sieciowy na przewóz roweru.

 

Honorowanie biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Kolejach Wielkopolskich

W związku z uruchomieniem od 13 grudnia 2020 r. przez „Koleje Wielkopolskie” sp. z o.o. (dalej: KW) połączenia w relacji Poznań Gł. – Łódź Fabryczna – Poznań Gł. przez Ostrów Wlkp. przy jednoczesnym połączeniu uruchamianym przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. (dalej: ŁKA) połączenia w relacji Łódź Fabryczna – Poznań Gł. – Łódź Fabryczna przez Ostrów Wlkp., w pociągach KW będą honorowane następujące rodzaje biletów:

 • Od stacji stycznych (Poznań Gł., Ostrów Wlkp., Kutno) do stacji obsługiwanych przez KW wystawione wg podstawowej Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), zakupionych w kasach biletowych, z terminali mobilnych ŁKA na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:
   • jednorazowe, wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
   • okresowe, wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%),
   • bezpłatne kupony (jednorazowe lub miesięczne) na przewóz rowerów,
   • bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego, wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd;
 • Na odcinku Poznań Gł. – Łódź Fabryczna przez Ostrów Wlkp., tzw. „wspólnym”- bilety zakupione w kasach biletowych, z terminali mobilnych, w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych, za pośrednictwem internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. oraz biletu WBA zakodowanego na MIGAWCE.
 • Wszystkie bilety jednorazowe i okresowe Lokalnego Transportu Zbiorowego wystawiane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi (MPK Łódź), w formie papierowej lub zakupione poprzez aplikacje mobilne, uprawniające do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Przejazd pociągiem KW na podstawie biletu jednorazowego w formie papierowej (MPK Łódź), może nastąpić:
   • po uprzednim skasowaniu (aktywacji) w kasowniku podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej w Łodzi lub w pociągu „ŁKA” sp. z o.o., w terminie ważności biletu,
   • w przypadku rozpoczęcia przejazdu pociągiem KW, podróżny winien zgłosić się do konduktora/kierownika pociągu w celu legalizacji biletu (nadanie cech ważności). Konduktor/kierownik pociągu zamieszcza na odwrotnej stronie biletu datę i godzinę, od której rozpoczyna się ważność biletu, jednocześnie kasują za pomocą znakownika (w przypadku skasowania biletu w kasowniku w późniejszym terminie, termin ważności biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez Konduktora/kierownika pociągu).