logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Zagubiony bagaż

Informację na temat rzeczy zagubionych lub pozostawionych w pociągu można uzyskać pod numerem infolinii: 616 500 106  (codziennie, w godz. 06:00 – 22:00). Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora.

W przypadku telefonicznego potwierdzenia, że bagaż został odnaleziony, jego odbiór możliwy jest po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny.

Jak można umówić termin i godzinę odbioru mienia? Jest to możliwe telefonicznie pod numerem 61 27 92 747 w godzinach 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl

Znalezione dokumenty (dowód osobisty, paszport) zostają niezwłocznie przekazane do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Dokumenty wojskowe oraz sprzęt i ekwipunek wojskowy przekazywany jest do Biura Rzeczy Znalezionych właściwego starosty (Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Poznania).

Rzecz znaleziona, której wartość jest niższa niż 100 zł i nie została odebrana ze Spółki przez osobę uprawnioną w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy.

Jeśli rzecz, której wartość przekracza 100 zł nie zostanie odebrana w ciągu 3 dni ze Spółki, przekazywana jest do Biura Rzeczy Znalezionych właściwego starosty (Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Poznania) . Dalsze postępowanie określa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 501).

Informację na temat rzeczy zagubionych lub pozostawionych w pociągu można uzyskać pod całodobowym numerem:

INFOLINII 616 500 106