logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KOLEJE-WIELKOPOLSKIE.COM.PL
WITAMY NA STRONIE KOLEI WIELKOPOLSKICH!

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskiwanych przez serwis www.koleje-wielkopolskie.com.pl, prowadzony przez Koleje Wielkopolskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Podjęliśmy wszelkich starań, aby nasz serwis zapewniał bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, wyciekiem, utratą bądź modyfikacją.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

Korzystając z serwisu www.koleje-wielkopolskie.com.pl akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, odnoszące się do informacji o sposobie, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach serwisu, a także wykorzystywanych plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Składowej 5, 61-897 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349125, posiadająca NIP: 7781469734, REGON: 301362581 (dalej „Administrator”).
 2. Administrator prowadzi serwis www.koleje-wielkopolskie.com.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
Dane osobowe i ich przetwarzanie
 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 2. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każdy podmiot, korzystający z serwisu www.koleje-wielkopolskie.com.pl.
 3. Urządzeniem końcowym w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
 4. Administrator w ramach serwisu www.koleje-wielkopolskie.com.pl przetwarza dane osobowe o Użytkownikach i ich zachowaniu oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników poprzez:
  a. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu „Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością” w celu udzielenia pomocy i zapewnienia przejazdu pociągami Kolei Wielkopolskich dla osoby z niepełnosprawnością i/lub o ograniczonej sprawności ruchowej – 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (w zakresie danych szczególnej kategorii) – przepis prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  b. Przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza „Kontakt dla mediów”, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  c. Zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczka”), w celach o których mowa w Polityce „Cookies” poniżej, gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl, w celu prawidłowego administrowania serwerem, przy czym dane z logów serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP.
 5. Administrator może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach technicznych – w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami bądź atakami.
 6. Administrator z należytą starannością stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach serwisu posiadają jedynie osoby upoważnione.
 7. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora znajdziecie Państwo w zakładce Ochrona danych osobowych.
Polityka „Cookies”
 1. Serwis www.koleje-wielkopolskie.com.pl stosuje pliki cookies, będące bezpiecznymi niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z serwisu i są wykorzystywane podczas aktywności Użytkownika w serwisie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 2. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) inaczej nazwane niezbędnymi, „stałe” (persistent cookies), targetujące Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, służącymi do zapewnienia poprawności działania aplikacji lub funkcjonalności. Przechowywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies zachowują informacje m.in. o optymalnym układzie strony internetowej odwiedzanej często przez Użytkownika. Przechowywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE:
Klucz cookie Domena Ścieżka Typ pliku cookie Wygaśnięcie Opis
_GRECAPTCHA  www.google.com /recaptcha Strony trzecie 6 miesięcy Google reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA) podczas wykonywania w celu zapewnienia analizy ryzyka.

 

PLIKI COOKIE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI:
Klucz cookie Domena Ścieżka Typ pliku cookie Wygaśnięcie Opis
_gid .koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 1 dzień Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.
_ga  .koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 2 lata Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i używany do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn.
_ga_D0CBWNG0KF .koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 2 lata Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrwalania stanu sesji.

 

TARGETUJĄCE PLIKI COOKIE:
Klucz cookie Domena Ścieżka Typ pliku cookie Wygaśnięcie Opis
YSC .youtube.com / Strony trzecie Sesja Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / Strony trzecie 6 miesięcy Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube w celu śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej czy starej wersji interfejsu Youtube.
_gat_gtag_UA_76730917_1 .koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 1 minuta Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (szybkość żądań przepustnicy).

 

NIESKLASYFIKOWANE PLIKI COOKIE:
Klucz cookie Domena Ścieżka Typ pliku cookie Wygaśnięcie
shield-notbot-nonce koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 24 sekundy
icwp-wpsf-notbot koleje-wielkopolskie.com.pl / Własne 5 minut

 

3. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:

 1. nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana tożsamość Użytkowników,
 2. identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 3. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 4. domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 5. na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając Użytkownikowi dotarcie do niezbędnej informacji, co umożliwia ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości. Serwis gromadzi ogólne i anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, tj. narzędzia analitycznego Google Analytics
 2. zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, kontrast, język, region, wersja dla niedowidzących),
 3. dostosowania zawartości serwisu w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Dotyczy to również tworzenia przez Administratora anonimowych ankiet dla Użytkowników serwisu – pliki cookies w tym przypadku zapamiętują, czy Użytkownik wziął udział w ankiecie i uniemożliwiają mu ponownego uczestnictwa w badaniu.
 4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu.

5. Serwis www.koleje-wielkopolskie.com.plzawiera również odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu za pośrednictwem odnośnika na daną stronę, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam umieszczoną.

a. Google i Youtube – Informacje
b. Facebook – Informacje
c. Instagram ¬ Informacje

6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Możecie jednak Państwo samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Możliwe jest także całkowite usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach użytkowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności serwisu www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Całkowite wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania czy bezpieczeństwa może znacząco utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

9. Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:
a. Firefox
b. Chrome
c. Edge
d. Safari
e. Opera

10. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Zmiana Polityki Prywatności

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.