logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Przystosowanie stacji i przystanków

Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, według informacji otrzymanych od zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (perony) oraz zarządców stacji (PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami) na liniach obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. do obsługi osób
z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej przystosowane są:

  • Na stacji Poznań Główny wszystkie perony (od numeru 1 do numeru 11). Na perony prowadzą schody oraz windy.
  • Odcinek Poznań Gł. – Mogilno – linia zmodernizowana,
  • Odcinek Poznań Główny – Grodzisk Wlkp. –  Wolsztyn: perony na odcinku Poznań Gł. – Wolsztyn. Udogodnienia na stacji Grodzisk Wielkopolski. Dojście na peron w poziomie szyn z asystą opiekuna lub osoby towarzyszącej,
  • Odcinek Poznań Główny – Wągrowiec – Gołańcz,
  • Odcinek Zbąszynek – Poznań – Konin – Kutno: wszystkie perony poza stacjami: Zbąszynek, Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Buk, Palędzie, Poznań – Górczyn,
  • Na pozostałych odcinkach linii budynki stacyjne i perony nie są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością. Jedynie w przypadku peronów istnieją przejścia w poziomie szyn, które umożliwiają przemieszczanie osoby z niepełnosprawnością pomiędzy budynkiem dworca, a peronami.

Dostępność peronów dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej znajduje się w: http://www.plk-sa.pl/informacje/niepelnosprawni/

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością  są również dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych. Dzięki wyszukiwarce oraz alfabetycznemu katalogowi stacji można w szybki i prosty sposób sprawdzić rodzaj dostępności na danej stacji, czyli stan udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Informacje na temat dostępności dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA znajdują się na stronie: http://www.pkp.pl/pl/bez-barier

Wysokość peronów na liniach obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie jest różna (od 300 mm do 760 mm). Wcześniejsze zgłoszenie przejazdu, służy sprawdzeniu przez przewoźnika kolejowego czy wybrane połączenie obsługiwane będzie przez najbardziej optymalny pojazd Kolei Wielkopolskich dostosowany do sprzętu wspomagającego poruszanie się pasażera oraz do wysokości peronu. Spółka posiada różne typy pojazdów. Dlatego zachęcamy Podróżnych do wcześniejszego zgłaszania swojego przejazdu.

Dodatkowo podajemy iż Pasażer wnoszący o usługę asysty winien zachować termin zgłoszenia najpóźniej do 24 godzin przed planowaną podróżą. Odrębne podmioty kolejowe czyli Zarządca infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe „PKP PLK”) oraz Zarządcy dworca na stacjach („PKP S.A.”) nie świadczą usługi asysty w sytuacji konieczności dotarcia na właściwy peron, jeśli zgłoszenie jest  przysłane w terminie krótszym.

Każde zgłoszenie Pasażera, niezależnie czy e-mailem, czy telefonicznie czy poprzez formularz na stronie internetowej Spółki,  wysyłamy do PKP S.A. i PKP PLK celem ustalenia i wypracowania najwłaściwszej pomocy dla Pasażera. Niskie perony,  brak wind na niektórych stacjach, przejścia w poziomie torów zamykane na klucz, przejście przez tory pod nadzorem pracownika kolei, to wszystko wymaga wielu starań i ustaleń pomiędzy przewoźnikiem kolejowym (Koleje Wielkopolskie) a PKP S.A. i PKP PLK pozostając w komunikacji z pasażerem. Ustalenia wymagają pewnego zapasu czasu. Celem nadrzędnym jest przewiezienie Pasażera  z punktu wyjazdu do stacji docelowej z przesiadkami, które Podróżny wskaże (nawet jeśli zgłoszenie obejmuje przesiadkę na pociąg innego przewoźnika (np. PKP Intercity S.A. czy POLREGIO). Podróżny może zgłosić całą podróż (nawet z przesiadkami) najlepiej do pierwszego przewoźnika, z którym zaczyna swoją podróż. Przewoźnik, który pierwszy otrzymał zgłoszenie kieruje je drogą służbową do innych przewoźników informując Pasażera o przyjęciu zgłoszenia do realizacji.

Mając wiedzę o planowanym przejeździe danego Pasażera monitorujemy taki przejazd i staramy się zapewnić w wyznaczonej przez Pasażera godzinie pojazd najbardziej dostępny dla Podróżnego z daną niepełnosprawnością oraz zabiegamy, podejmując dodatkowe działania, tak aby inny podmiot kolejowy pomógł Pasażerom dostać się do pociągu Spółki, na właściwy peron.

Naszym Pasażerom życzymy udanych podróży.