logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

O spółce

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Logotypy projektu unijnego

Projekt pt. „Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2 146 350,00 

Wartość dofinansowania: 1 132 500,00 zł

Celem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza technicznego oraz studium wykonalności dotyczącego stanu i potrzeb taborowych dla wykonywania zadań własnych województwa, które pozwolą na realizację inwestycji docelowej – budowę i wyposażenie zaplecza technicznego w Gnieźnie i Wągrowcu oraz modernizację w Zbąszynku, jak również zakup i modernizację taboru kolejowego.

Projekt został zrealizowany, jego zakończenie nastąpiło 24.10.2015 r.

 

Logotyp Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski, unii Europejskiej oraz herbem Samorządu województwa wielkopolskiego

Projekt pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 49 280 246,43

Wartość dofinansowania: 34 055 454,85 zł

Przedmiotem projektu jest wybudowanie i wyposażenie nowoczesnego Punktu Utrzymania Taboru Spalinowego zlokalizowanego w Wągrowcu. Będzie on obsługiwał spalinowe zespoły trakcyjne dwuczłonowe w trakcji pojedynczej i podwójnej oraz spalinowe zespoły trakcyjne trójczłonowe w trakcji pojedynczej. W nowym Punkcie Utrzymania Taboru Spalinowego [PUT] planowane jest wykonywanie przeglądów taboru na poziomie utrzymania P1 i P2. Działalność PUT będzie też obejmowała usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym:

 1. Mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej,
 2. Sprzątanie wnętrza pojazdu,
 3. Oczyszczanie i uzdatnianie wody w obiegu zamkniętym używanej do mycia; neutralizowanie środków chemicznych używanych do mycia,
 4. Obrządzanie pojazdów,
 5. Postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych.

Zakres projektu obejmuje utworzenie infrastruktury niezbędnej do wykonywania przedstawionych powyżej czynności. Na infrastrukturę tą składają się:

 • hala przeglądów – dwutorowa, czterostanowiskowa; o długości 108 m i szerokości 16 m,
 • hala postojowa – czterotorowa, ośmiostanowiskowa; o długości 96 m i szerokości 20 m,
 • instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne,
 • punkt tankowania pojazdów (stacja paliw),
 • infrastruktura torowa,
 • infrastruktura drogowa,
 • instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu,
 • przyłączenia do sieci:
  – elektrycznej,
  – teletechnicznej,
  – wodociągowej,
  – kanalizacyjnej.

W ramach projektu zostanie także nabyte i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. Projekt obejmuje także zapewnienie bezpiecznego dojazdu na teren nowotworzonego PUT poprzez przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Leśnej w Wągrowcu.

Zdjęcie Punktu utrzymania taboru w trakcie budowy

Przedstawiciele Firmy ALSTAL i Kolei Wielkopolskich podczas konferencji prasowej na terenie budowy w Wągrowcu        Uroczyste zawieszenie wiechy na budynku PUT w Wągrowcu

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski, unii Europejskiej oraz herbem Samorządu województwa wielkopolskiego

Projekt pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 94 956 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 65 620 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 4 fabrycznie nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Pojemność jednostkowa każdego z tych pojazdów wynosi 320 osób (160 miejsc stałych, 10 miejsc uchylnych). Pojazdy te będą spełniać wymagania obowiązujących Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) i będą wyposażone w systemy sterowania ERTMS/ETCS.

Prędkość eksploatacyjna pojazdów wynosi 120 km/h, zaś przyspieszenie (w zakresie prędkości 0-40 km/h) – co najmniej 0,4 m/s2. Jego długość to 59,3 m.

W każdym pojeździe znajdować się będzie 160 stałych miejsc siedzących, 10 miejsc uchylnych oraz 160 miejsc stojących.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług transportu kolejowego. W wyniku jego realizacji planowane jest osiągnięcie następujących celów:

 • poprawa mobilności mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez poprawę dostępności do kolejowego transportu zbiorowego,
 • uzyskanie konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich w stosunku do transportu samochodowego,
 • zwiększenie mieszkańcom województwa możliwości dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych,
 • poprawa bezpieczeństwa przewozów pasażerskich,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do aglomeracji poznańskiej z terenu województwa wielkopolskiego,
 • eliminacja różnic w zakresie dostępu do ośrodków pracy i edukacji,
 • skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach,
 • ułatwienie możliwości przemieszczania się z wykorzystaniem różnych środków transportu, w tym w szczególności dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne.

Zespoły trakcyjne nabyte wyniku projektu obsługiwać będą mieszkańców następujących gmin województwa wielkopolskiego: Poznań, Luboń, Komorniki, Stęszew, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wolsztyn, Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki, Wągrowiec, Gołańcz, Leszno, Lipno, Włoszakowice, Przemęt, Siedlec, Zbąszyń, Osieczna, Krzemieniewo, Połaniec, Krobia, Pępowo, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski.

Zdjęcie pociągu typu 36WEhd

Zdjęcie pociągu typu 36WEhd z lotu ptaka        Zdjęcie pociągu 36WEhd stojącego na stacji

 

Logotyp Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski, unii Europejskiej oraz herbem Samorządu województwa wielkopolskiego

Projekt pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 47 478 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 32 810 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 2 fabrycznie nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Pojemność jednostkowa każdego z tych pojazdów wyniesie co najmniej 330 osób (320 miejsc stałych, 10 miejsc uchylnych). Pojazdy te będą spełniać wymagania obowiązujących Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) i będą wyposażone w systemy sterowania ERTMS/ETCS. Prędkość eksploatacyjna pojazdów wynosi 120 km/h, zaś przyspieszenie (w zakresie prędkości 0-40 km/h) – co najmniej 0,4 m/s2. Jego długość to 59,3 m. W każdym pojeździe znajdować się będzie 160 stałych miejsc siedzących, 10 miejsc uchylnych oraz 160 miejsc stojących.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług transportu kolejowego. W wyniku jego realizacji planowane jest osiągnięcie następujących celów:

 • poprawa mobilności mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez poprawę dostępności do kolejowego transportu zbiorowego,
 • uzyskanie konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich w stosunku do transportu samochodowego,
 • zwiększenie mieszkańcom województwa możliwości dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych,
 • poprawa bezpieczeństwa przewozów pasażerskich,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do aglomeracji poznańskiej z terenu województwa wielkopolskiego,
 • eliminacja różnic w zakresie dostępu do ośrodków pracy i edukacji,
 • skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach,
 • ułatwienie możliwości przemieszczania się z wykorzystaniem różnych środków transportu, w tym w szczególności dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne.

Zespoły trakcyjne nabyte w wyniku projektu wykorzystywane będą przede wszystkim do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na następujących liniach:

 • Poznań Główny – Wolsztyn,
 • Poznań-Gołańcz, na odcinku Poznań-Wągrowiec.

W przypadku zaistnienia potrzeb nowy tabor może wyjeżdżać również na pozostałe linie spalinowe na terenie Wielkopolski tj. Leszno – Zbąszynek i Leszno – Ostrów Wielkopolski.

Zakupione zespoły trakcyjne obsługiwać będą zatem mieszkańców następujących gmin: Poznań, Luboń, Komorniki, Stęszew, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wolsztyn, Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki, Wągrowiec, Gołańcz, Leszno, Lipno, Włoszakowice, Przemęt, Siedlec, Zbąszyń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski.

Umowa na dofinansowanie zakupu pojazdów została podpisana 21 października 2021 r. Dostawa taboru nastąpi do końca września 2023 r.

Zarząd Spółki KW oraz marszałkowie województwa przed pojazdem typu 36WEhd słuchają wypowiedzi Prezesa firmy NEWAG

Zbliżenie na pojazd typu 36WEhd    Zbliżenie na pojazd typu 36WEhd

 


Udostępnij: Facebook
Zapisz: