Kontakt

Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy pociągów, zagubionego bagażu, opóźnień, komunikacji zastępczej, możliwości złożenia reklamacji oraz ofert specjalnych uzyskają Państwo pod numerem INFOLINII 19757 

Infolinia jest czynna codziennie 24 godz./dobę.

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora. W przypadku abonentów TK Telekom opłata wynosi 1,29 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę.

Opinie, skargi, wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie drogą pisemną:


KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

ul. Składowa 5, 61-897 Poznań

NIP 778 146 97 34

REGON 301362581

KRS 0000349125

tel: 61- 27-92-700

e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

          

Urząd Transportu Kolejowego

Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. Nr 117 poz. 683) jest Urząd Transportu Kolejowego, do którego pasażerowie mają możliwość odwołania się.

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

Więcej informacji na stronie Urzędu Transportu Kolejowego – www.pasazer.utk.gov.pl 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.