Kontakt

Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy pociągów, zagubionego bagażu, opóźnień czy komunikacji zastępczej uzyskają Państwo pod numerem INFOLINII 19757 

Infolinia jest czynna codziennie 24 godz./dobę.

Opłata za połączenie wynosi 1,29 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia dla abonentów TK Telekom, koszt połączenia z innych sieci jest zgodny z cennikiem operatora.

 

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

ul. Składowa 5, 61-897 Poznań

NIP 778 146 97 34

REGON 301362581

KRS 0000349125

 

Sekretariat Zarządu

Tel. 61- 27-92-700

Fax. 61-27-92-709

e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

           zarzad@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Prezes Zarządu:

Włodzimierz Wilkanowicz

Tel. 61- 27-92-700

e-mail: wlodzimierz.wilkanowicz@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Członek Zarządu:

Marek Nitkowski

Tel. 61- 27-92-700

e-mail: marek.nitkowski@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Członek Zarządu:

Mikołaj Grzyb

Tel. 61- 27-92-700

e-mail: mikolaj.grzyb@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Dyrektor Pionu Finansowo – Handlowego:

Krzysztof Ryfa

Tel. 61- 27-92-720

e-mail: krzysztof.ryfa@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Dyrektor Pionu Techniczno- Eksploatacyjnego:

Marek Pawicki

Tel: 61-27-92-770

e-mail: marek.pawicki@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Opinie, skargi, wnioski i reklamacje:

e-mail: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Urząd Transportu Kolejowego

Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. Nr 117 poz. 683) jest Urząd Transportu Kolejowego, do którego pasażerowie mają możliwość odwołania się.

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

Więcej informacji na stronie Urzędu Transportu Kolejowego – www.pasazer.utk.gov.pl 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.