Taryfy i regulaminy

Taryfy i regulaminy
 • TARYFA PRZEWOZOWA „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o. (KW-TP):  Pobierz

 

 • OFERTY SPECJALNE ”Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o i innych Przewoźników: Pobierz

 

 • REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT – KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Pobierz

 

 • REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ Pobierz

 

 

Pozostałe dokumenty:

 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i  obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Pobierz
 • USTAWA z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym Pobierz
 • USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Pobierz
 • Kodeks postępowania administracyjnego Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Pobierz

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą przewozową naszej Spółki. Chcąc jeszcze bardziej przybliżyć ją Państwu, prezentujemy poniżej podstawowe zasady i informacje taryfowe.


Dowodem zawarcia umowy przewozu jest odpowiedni bilet wystawiony lub zalegalizowany, odpowiednio w kasie biletowej, automacie biletowym,  przez obsługę pociągu za pomocą terminali mobilnych albo manualnie.

Umowy przewozu dotyczą przejazdów w pociągach spółki Koleje Wielkopolskie na podstawie biletów:

 Taryfa1

Umowy przewozu wg zasad określonych poniżej dotyczą również jednorazowego przewozu rzeczy (w tym  rowerów) i psów zabieranych przez podróżnych do pociągów KW i przewożonych pod ich opieką.

ZASADY USTALANIA OPŁATY ZA USŁUGI PRZEWOZU

Przy ustaleniu opłat za usługi przewozu, pociągami osobowymi uruchamianymi przez spółkę Koleje Wielkopolskie w relacjach od i do stacji/przystanków osobowych obsługiwanych wyłącznie przez KW wymienionych poniżej  obowiązuje Taryfa Przewozowa  i Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Wielkopolskich.

Opłatę za przejazd częściowo pociągiem REGIO uruchamianym przez spółkę „Przewozy Regionalne” i pociągiem osobowym uruchamianym przez spółkę Koleje Wielkopolskie lub odwrotnie, ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi, na której odbywa się przewóz,  z uwzględnieniem stacji stycznej, z zastosowaniem  Taryfy Przewozowej spółki „Przewozy Regionalne”.

Przy ustaleniu opłat  za usługi przewozu pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie i pociągami REGIO uruchamianymi przez „Przewozy Regionalne” w relacjach:

 • obejmujących odcinek obsługiwany wspólnie pociągami obu operatorów
  (tzw. komunikacja wspólna) , albo
 • tranzytem przez odcinek obsługiwany wyłącznie przez Koleje Wielkopolskie,

stosuje się Taryfę Przewozową spółki „Przewozy Regionalne”;

Nie stosuje się obliczania należności za przejazd za łączną odległość jeżeli podróżny zamierza na części drogi korzystać z pociągu osobowego Kolei Wielkopolskich a na części drogi z pociągu interREGIO albo REGIOekspres „Przewozów Regionalnych”.

Spółka Koleje Wielkopolskie w uruchamianych przez siebie pociągach nie honoruje biletów spółki „Przewozy Regionalne” wydanych za pośrednictwem:

 • mobilnych automatów biletowych,
 • telefonów komórkowych (bilet telefoniczny),
 • internetu (bilet internetowy);

Taryfa2

Ponadto zachęcamy do korzystania z naszych ofert specjalnych:

BILET WIELKOPOLSKI – upoważnia do dowolnej liczby przejazdów dla maksymalnie 5 osób przez cały dzień w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 3:00 dnia następnego, natomiast
w soboty, niedziele i święta od godz. 00:00 do godz. 3:00 dnia następnego.

WIELKOPOLSKIE BILET WEEKENDOWY GRUPA – upoważnia do dowolnej liczby przejazdów dla maksymalnie 5 osób przez cały weekend od godz. 00:00 do godz. 24:00.

KARTA WIELKOPOLSKA – upoważnia przez 6 miesięcy od daty wydania do zakupu biletów jednorazowych i okresowych z rabatem według taryfy RAZEM.

ABONAMENT FIRM – jest umową zawieraną między spółką „Koleje Wielkopolskie” a firmami umożliwiającą udzielenie rabatu na zakup biletu okresowych imiennych dla pracowników w wysokości zależnej od liczby zgłoszonych pracowników (minimum 20 osób).

ROWER/BIKE+ – UPOWAŻNIA DO PRZEWOZU 5 ROWERÓW – WAŻNY TYLKO Z „Biletem Wielkopolskim” lub „Wielkopolskim Biletem Weekendowym GRUPA”.

 

Wykaz stacji i przystanków obsługiwanych wyłącznie pociągami KW:
Taryfa3taryfa
Wykaz stacji i przystanków obsługiwanych wspólnie pociągami KW i PR:
Taryfa5

Wykaz stacji stycznych ze spółką „Przewozy Regionalne”:

 • Leszno
 • Ostrów Wlkp.
 • Krotoszyn
 • Zbąszyń
 • Zbąszynek
 • Poznań Główny
 • Poznań Garbary
 • Poznań Wschód
 • Luboń k./Poznania
 • Kutno
 • Mogilno

Odcinki wspólne Kolei Wielkopolskich i „Przewozów Regionalnych”:

 • Luboń k./Poznania – Poznań Główny – Poznań Wschód;
 • Zbąszynek – Zbąszyń – Poznań Główny;
 • Poznań Główny – Gniezno – Mogilno.

 

Życzymy Państwu przyjemnej podróży w pociągach „Kolei Wielkopolskich”!

 

 Wyszukiwanie połączeń

. . ikonkakalendarza

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.
+ 100% -

Komunikaty

Bilety ZTM w kasach biletowych Kolei Wielkopolskich

Bilety ZTM w kasach biletowych Kolei Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie poszerzają i usprawniają swoją dzia

Komunikator iSMS nowa aplikacja mobilna dla podróżnych!

Komunikator iSMS – nowa aplikacja mobilna dla podróżnych!

Już teraz użytkownicy smartfonów mogą skorzysta

Zmiana rozkładu jazdy na liniach z Poznania do Konina, Zbąszynka i Gołańczy od 3 lutego 2014

Zmiana rozkładu jazdy na liniach z Poznania do Konina, Zbąszynka i Gołańczy od 3 lutego 2014

Informujemy, ż