Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący poszczególne systemy:

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015,
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004.

Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm została potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, które prezentujemy poniżej.

W Spółce została opracowana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania będąca odzwierciedleniem zaangażowania Przedsiębiorstwa, jego misji i strategicznej wizji w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych, jakości świadczonych usług, troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Sprawdź:

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.