logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Zniżka dla Honorowych Dawców Krwi

03 lutego, 2021

W tym trudnym czasie warto doceniać wszystkich, którzy są zaangażowani w działania przeciwko pandemii, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz pomagają w powrocie do zdrowia.

Od 26 stycznia br. Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy pociągami Kolei Wielkopolskich.

Uwaga! Ulga dotyczy honorowych dawców krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Uprawnienia do ulgi przysługują przez 6 miesięcy od daty wystawienia ww. zaświadczenia albo do 26 lipca 2021 roku jeżeli honorowy dawca krwi otrzymał zaświadczenie przed 26 stycznia 2021 roku.

Nowa ulga została wprowadzona na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1777 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021,  poz. 159).