logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich

13 października, 2021
Ważny komunikat

15 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464) uchylające dotychczasowe rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 363) W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego na okres 27 lutego – 30 września 2021 r.                                               

W związku z powyższym, na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (Dz. U. poz. 695) oraz zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.):

  • Legitymacje studenckie oraz służbowe legitymacje nauczycieli akademickich – są ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu bez konieczności potwierdzania ich ważności tj. do 14 października 2021 r.,
  • Legitymacje doktoranckie – są ważne w okresie zawieszenia kształcenia doktorantów oraz 60 dni po jego zakończeniu bez konieczności potwierdzania ich ważności tj. do 14 października 2021r.

Powyższe ma zastosowanie również do wszystkich ww. legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni lub kształcenia doktorantów.