logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

V Konferencja Kultury Bezpieczeństwa

22 grudnia, 2021

9 grudnia 2021 r. odbyła się V Konferencja Kultury Bezpieczeństwa zorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. W wydarzeniu brali udział sygnatariusze deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przedstawiciele rządu oraz spółek związanych z koleją, którzy zasiedli do wspólnej debaty na temat neutralności klimatycznej. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei.

„Projekt Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ma już 5 lat i widzimy wyraźne efekty naszych działań” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w przemówieniu otwierającym konferencję. Zapoczątkowana w 2016 roku inicjatywa „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” spowodowała zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa w środowisku kolejowym. Ma na celu promowanie kultury bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla branży.

Konferencja była też okazją, aby wręczyć nagrody w V Konkursie Kultury Bezpieczeństwa. Miło nam poinformować, że Koleje Wielkopolskie otrzymały wyróżnienie za wdrożenie usługi „Komunikacja bez barier”. Jest to bezpłatna usługa tłumaczenia języka migowego on-line, która polega na połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę wraz z podłączeniem do Internetu. Więcej informacji o tej usłudze znajduje się w zakładce Komunikacja bez barier.

Wręczenie Prezesowi Spółki KW wyróżnienia w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa

Podczas panelu dyskusyjnego zwieńczającego konferencję zaproszeni goście opowiadali o działaniach, które zostają podjęte, aby zbliżyć się do osiągnięcia założonego celu: neutralności klimatycznej. Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra poruszył również temat trendów oraz wysokiego potencjału kolei, który powinien zostać wykorzystany.

Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” to program działań promocyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w ramach Europejskiego Roku Kolei uwzględniający w swoim przekazie podkreślenie roli kolei jako bezpiecznego, dostępnego i ekologicznego środka transportu. Kampania realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego i współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.