Przewóz rowerów

Przewóz rowerów

 

  • Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie. Złożony i opakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu ręcznego.
  • Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem i ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone przy tej okazji innym podróżnym, w tym także KW. Koleje Wielkopolskie ponoszą odpowiedzialność za ten rower tylko wówczas, jeżeli szkoda powstanie z ich winy.
  • Przewożony rower nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub KW.
  • Rower może być przewożony w wyznaczonym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).
  • Opłata za przewóz roweru wynosi 7,00 PLN,
  • Podróżny może skorzystać z oferty Bilet sieciowy miesięczny wystawiany imiennie dla osoby która zamierza przewieźć rower na zasadach określonych
    w Regulaminie (60,00 zł),
  • Z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w transporcie oraz utrudnienia przejazdu innym podróżnym osoba upoważniona do kontroli biletów może odmówić podróżnemu wejścia z rowerem do pociągu czyniąc jednocześnie odpowiednią adnotację na biletach posiadanych przez podróżnego. W tym przypadku podróżnemu przysługuje zwrot należności za przewóz roweru, a jeżeli podróżny nie odbył podróży również za przejazd, bez potrącania odstępnego lub innych opłat.

 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym art. 5 „Przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor, w odpowiednich przypadkach za opłatą”.

 

 

 

 

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.