logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Przejazdy grupowe

Przejazdy grupowe

1. Warunki korzystania z przejazdów przez grupy zorganizowane zawarte są w odpowiednich postanowieniach „Taryfy przewozowej KW-TP”.

2. Przejazd grupy można zamówić:

 • drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku na przejazd grupowy KW” na adres emailowy: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
 • pisemnie, wysyłając „Wniosek na przejazd grupowy KW”  na adres:
  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań.
 • osobiście, składając „Wniosek na przejazd grupowy KW” w Wydziale Handlu pod adresem: „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o., ul. Składowa 5b.

3. W zamówieniu należy podać:

 • nazwę i adres organizatora,
 • kontakt e-mail lub telefoniczny,
 • relację przejazdu,
 • rodzaj pociągu,
 • liczbę uczestników,
 • datę i godzinę wyjazdu,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę.
 • szczególne wymogi odnośnie przewozu np.: ilość osób niepełnosprawnych, liczba rowerów itp.

4. Zamówienie powinno wpłynąć do KW najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy. Jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd tam i powrót to należy złożyć dwa oddzielne zamówienia w każdej relacji. Mogą one być zawarte na jednym wniosku.

5. O uwzględnieniu zamówienia przejazdu grupowego, zawiadamia się organizatora, podając numer zgody. Zawiadomienia dokonuje się telefonicznie lub e-mailem.

Organizatora zawiadamia się również w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Plik do pobrana: Wniosek na przejazd grupy (plik PDF)

UWAGA! Wnioskodawca wypełnia tylko lewą stronę dokumentu. Prawą stronę wypełnia kasjer wydający bilety na przejazd.


Udostępnij: Facebook
Zapisz: