logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Przejazdy grupowe

Przejazdy grupowe

 1. Warunki korzystania z przejazdów przez grupy zorganizowane zawarte są w odpowiednich postanowieniach „Taryfy przewozowej KW-TP”.
 2. Przejazd grupy można zamówić:
 • drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku na przejazd grupowy KW” na adres e-mailowy: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl
 • pisemnie, wysyłając „Wniosek na przejazd grupowy KW”
  Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań.
 • osobiście (w dni robocze –  godz. 7:30 – 14:30), składając „Wniosek na przejazd grupowy KW” pod adresem: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., ul. Składowa 5. Wniosek przyjmie Sekretariat Spółki i wraz z Podróżnym zostanie skierowany, celem dokonania odprawy grupy, do Wydziału Handlu Kolei Wielkopolskich.
 1. W zamówieniu należy podać:
 • nazwę i adres organizatora,
 • kontakt e-mail lub telefoniczny,
 • relację przejazdu,
 • rodzaj pociągu,
 • liczbę uczestników,
 • datę i godzinę wyjazdu,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę,
 • szczególne wymogi odnośnie przewozu np.: ilość osób z niepełnosprawnością, liczba rowerów itp.
 1. Zamówienie powinno wpłynąć do KW najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem wyjazdu grupy. Czyli np. gdy przejazd grupy ma się odbyć w czwartek, to zamówienie powinno wpłynąć do Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.  najpóźniej w poniedziałek do godziny 24.00. Zamówienie, które wpłynie w terminie krótszym, może zostać rozpatrzone odmownie.

Jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd tam i powrót to należy złożyć dwa oddzielne zamówienia w każdej relacji. Jeśli nie ma takiej możliwości, to mogą one być zawarte również na jednym wniosku.

 1. O uwzględnieniu zamówienia przejazdu grupowego, zawiadamia się organizatora, podając numer zgody. Zawiadomienia dokonuje się e-mailem lub telefonicznie.

Organizatora zawiadamia się również w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Plik do pobrana: Wniosek na przejazd grupy (plik PDF)

UWAGA! Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę dokumentu , drugą stronę wypełnia osoba wydająca zgodę oraz kasjer wydający bilety na przejazd. Podczas zakupu biletu należy okazać wniosek w wersji papierowej.”