Przejazdy grupowe

Przejazdy grupowe

1. Warunki korzystania z przejazdów przez grupy zorganizowane zawarte są w odpowiednich postanowieniach „Taryfy przewozowej KW-TP”.

2. Przejazd grupy można zamówić:

 1. 1) drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku na przejazd grupowy KW” na adres emailowy: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
 2. 2) pisemnie, wysyłając „Wniosek na przejazd grupowy KW”  na adres:
  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań.
 3. 3) osobiście, składając „Wniosek na przejazd grupowy KW” w Wydziale Handlu i Marketingu spółki pod adresem: „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o., ul. Składowa 4.

3. W zamówieniu należy podać:

 • nazwę i adres organizatora,
 • kontakt e-mail lub telefoniczny,
 • relację przejazdu,
 • rodzaj pociągu,
 • liczbę uczestników,
 • datę i godzinę wyjazdu,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę.
 • szczególne wymogi odnośnie przewozu np.: ilość osób niepełnosprawnych, liczba rowerów itp.

4. Zamówienie powinno wpłynąć do KW najpóźniej na 7 dni przed planowanym dniem wyjazdu grupy. Jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd tam i powrót to należy złożyć dwa oddzielne zamówienia w każdej relacji. Mogą one być zawarte na jednym wniosku.

5. O uwzględnieniu zamówienia przejazdu grupowego, zawiadamia się organizatora, podając numer zgody. Zawiadomienia dokonuje się telefonicznie lub e-mailem.

Organizatora zawiadamia się również w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Plik do pobrana: Wniosek na przejazd grupy KW (PDF)

UWAGA! Wnioskodawca wypełnia tylko lewą stronę dokumentu. Prawą stronę wypełnia kasjer wydający bilety na przejazd.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.