logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

29 października, 2020

W dniu 19 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, wprowadzające ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni. Na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (Dz. U. poz. 695) oraz zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni:

  1. Legitymacje studenckie oraz służbowe legitymacje nauczycieli akademickich – są ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu bez konieczności potwierdzania ich ważności,
  2. Legitymacje doktoranckie – są ważne w okresie zawieszenia kształcenia doktorantów oraz 60 dni po jego zakończeniu bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Tym samym studenci i doktoranci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.