logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Oferta Specjalna: bilet miesięczny za złotówkę dla pracowników ochrony zdrowia.

14 kwietnia, 2020

Od 15 kwietnia Koleje Wielkopolskie wprowadzają Ofertę Specjalną  biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę skierowaną dla pracowników ochrony zdrowia.

Zgodnie z warunkami taryfowymi ww. Oferty Specjalnej, do skorzystania z niej będą uprawnieni:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego;
  • opiekunowie medyczni – na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nazwę wykonywanego zawodu;
  • radiolodzy i elektroradiolodzy – na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nazwę wykonywanego zawodu;
  • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nazwę wykonywanego zawodu;

Oferta Specjalna umożliwia przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych „tam” oraz „tam i z powrotem” w cenie 1,00 zł. Bilety dostępne będą w punktach odprawy w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, a także w pociągu u obsługi z ważnością od dnia nabycia (bez opłaty za wydanie biletu).

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia będzie musiała posiadać w pociągu ważny dokument, poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu).

Jednocześnie informujemy, że w pociągach KW honorujemy bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO – „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”, wystawionych na przejazdy pociągami POLREGIO sp. z o.o. zgodnie z relacją wskazaną na bilecie.

Pobierz Szczegółowe warunki i zasady korzystania z oferty w sekcji „Do Pobrania’ u dole strony.

Pliki do pobrania

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z ofertyPOBIERZpdf1.3 MBSzczegółowe warunki i zasady korzystania z ofertypdf1.3 MBPOBIERZ