logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Maszynista i drużyna pociągu pod szczególną ochroną

14 czerwca, 2023

Dzięki przyjętej nowelizacji ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obsługa pociągu wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie kolejowym została objęta ochroną należną funkcjonariuszom publicznym.

Nowelizacja, która weszła w życie 9 czerwca, zapewnia szczególną ochronę m.in.: maszyniście, drużynie konduktorskiej, ustawiaczowi, manewrowemu, rewidentowi taboru, pracownikowi obsługi technicznej i utrzymania porządku, którzy w razie potrzeby mogą wchodzić w skład obsady pociągu. Dzięki temu zwiększy się ich poczucie bezpieczeństwa oraz wzmocnione zostanie poczucie godności zawodowej.

W praktyce oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stali się na przykład: nietykalność cielesna oraz godność osobista podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zmiany mają ograniczyć ataki zarówno fizyczne, jak i werbalne ze strony pasażerów lub osób postronnych. 

Dzięki zmianie przepisów zostanie zaostrzona odpowiedzialność karna osób, które dopuszczą się naruszenia nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia osób wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.