logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

II Etap badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

13 lipca, 2023

Mając na uwadze jak najszersze konsultacje różnych grup pasażerów oraz środowisk i samorządów lokalnych Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoczął II etap badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym do projektu rozkładu jazdy pociągów 2023/2024, który będzie obowiązywał od 10 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z przyjętym w Regulaminie Sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) harmonogramem prac do przesłanego przez zarządcę infrastruktury projektu rozkładu Organizator Przewozów (Województwo Wielkopolskie) oraz poszczególni przewoźnicy mogą zgłaszać swoje uwagi w określonym terminie do dnia 3.08.2023 r.

Ze względu na czas potrzebny na analizę uwag przez Organizatora oraz przewoźników wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków i uwag do przedstawionego projektu do 27 lipca 2023 r. na formularzu https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/mGCFoyy5MbDWBffR2ooCDoXY

Przy składaniu wniosków prosimy o odniesienie się do projektu rozkładu jazdy 2023/2024 prezentowanego w poszczególnych załącznikach poniżej:

Informujemy, że projekt rozkładu w obecnym kształcie uwzględnia szereg czynników:

  • zapewnienie dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • możliwości techniczne kursowania pociągów na danej trasie,
  • rozkłady jazdy innych pociągów regionalnych oraz PKP IC,
  • stan i dostępność infrastruktury,
  • możliwości dofinansowania przewozów przez Samorząd Województwa,
  • uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami (pociągi międzywojewódzkie),
  • możliwości realizacji przewozu przez przewoźników w oparciu o posiadane zasoby.

Każdy wniosek o korektę rozkładu jazdy pociągów zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości jego wdrożenia w rozkładzie jazdy 2023/2024 (w formie uwag do PKP PLK) lub uwzględniony w budowanej strategii realizacji przewozów na kolejne lata.

Ze względu na brak właściwości ustawowej nie będą brane pod uwagę wnioski:

  • dotyczące połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych – organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Ponadto informujemy, że ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK zastrzegła sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe wdrażane w następujących terminach:

Cykl zamknięciowy

Termin obowiązywania
I. 10 XII 2023 – 9 III 2024
II. 10 III 2024 – 8 VI 2024
III. 9 VI 2024 – 31 VIII 2024
IV. 1 IX 2024 – 9 XI 2024
V. 10 XI 2024 – 14 XII 2024

Cykle zamknięciowe wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych, a wprowadzane zamknięcia torowe mają istotny wpływ na liczbę oraz godziny kursowania pociągów.

Organizator badania zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.