logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Europejski Tydzień Mobilności i Dzień bez Samochodu

16 września, 2022

Hasło tegorocznego, 21. Europejskiego Tygodnia Mobilności to „Lepsze połączenia”. Kulminacyjnym punktem będzie Dzień bez Samochodu – w czwartek, 22 września każdy będzie mógł podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO oraz autobusami na liniach ZTM Poznań bezpłatnie. Warunkiem jest okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu (jeden dowód – jedna osoba).

Europejski Tydzień Mobilności (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) organizowany jest co roku od 16 do 22 września, a jego zwieńczeniem jest Dzień bez samochodu (22 września). Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu, a także promocja ekologii i bezpieczeństwa. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. zachęca mieszkańców aglomeracji miejskich do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania.

Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca. Idea obejmuje każdy aspekt zrównoważonego transportu w mieście, koncentrując się na łączeniu ludzi i miejsc przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz w oparciu o efektywne narzędzia planistyczne, w szczególności plany zrównoważonej mobilności miejskiej.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat promuje zrównoważony transport. W 2012 r. wprowadzony został, cieszący się dużym zainteresowaniem, Bilet Bus-Tramwaj-Kolej, który jest systematycznie udoskonalany. Powstał również projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, czyli systemu regularnych kolejowych połączeń regionalnych aglomeracji poznańskiej ułatwiający drogę do szkoły, pracy lub w innych celach. W tym roku po raz kolejny Samorząd Województwa zachęca do aktywnej mobilności. Z okazji Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO i przesiąść się na transport ZTM.

UWAGA! Osoby planujące podróż pociągami KW i POLREGIO w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem wg taryfy przewozowej danego przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego, położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny auta uprawnia do darmowego przejazdu jedną osobę.