logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne

13 maja, 2022

Z satysfakcją informujemy, że Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. otrzymały Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne.

Certyfikat nr PL/31/0022/0034 został wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na okres trzech lat i obowiązuje do 25 kwietnia 2025 roku. Dokument jest potwierdzeniem, iż Spółka spełnia wymagania w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, co zweryfikowało przeprowadzone postępowanie administracyjne. Uzyskany Certyfikat jest jednocześnie poświadczeniem, że Koleje Wielkopolskie są Spółką, która ma zdolność do zapewnienia utrzymania pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami (w tym Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności) – co gwarantuje ich bezpieczną eksploatację.

Pobierz Certyfikat (plik PDF)

System Zarządzania Utrzymaniem Spółki Koleje Wielkopolskie obejmuje cztery funkcje składowe:

  • Funkcję zarządzania,
  • Funkcję rozwoju utrzymania,
  • Funkcję zarządzania utrzymaniem taboru,
  • Funkcję przeprowadzania utrzymania.

System Zarządzania Utrzymaniem jest elementem składowym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Koleje Wielkopolskie.

Certyfikat zgodności