logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Bilet Dobrych Relacji

Bilet Dobrych Relacji

 1. Uprawnieni

Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty specjalnej biletów odcinkowych miesięcznych imiennych TAM /POWRÓT:

 • normalnych
 • z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%.

 

 1. Zakres ważności

Oferta specjalna dotyczy przejazdów pociągami KW na podstawie biletu odcinkowego miesięcznego imiennego na przejazdy „tam i z powrotem” w dowolnej relacji na odcinku Poznań Główny – Zbąszynek.

 

 1. Warunki stosowania
 • bilet na przejazd wg oferty specjalnej, uprawnia do wielokrotnych przejazdów we wskazanej na nim relacji i terminie ważności;
 • bilety na przejazd można nabyć w punktach odprawy, w pociągu KW u obsługi oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży  –  w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, przy czym ostateczny termin rozpoczęcia ważności biletu nie może być późniejszy niż 09 grudnia 2023 r.;
 • bilety na przejazd posiadają wypis „BILET DOBRYCH RELACJI”;
 • oferta specjalna nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami specjalnymi.

 

 1. Opłaty

Wykaz opłat obowiązujący za bilety wg oferty „BILET DOBRYCH RELACJI” jest zamieszczony pod pkt. 6

 

 1. Zmiana umowy przewozu
 • podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu – w zależności od sposobu nabycia biletu na przejazd – wg zasad określonych Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub regulaminem właściwym dla danego elektronicznego kanału sprzedaży;
 • w przypadku, gdy zmiana umowy przewozu w zakresie stacji przeznaczenia odbywa się w punkcie odprawy lub w pociągu i realizowana jest w formie dopłaty do posiadanego przez podróżnego biletu wg. oferty specjalnej od stacji wskazanej na bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym:

– do stacji położonej na odcinku objętym ofertą specjalną lub

– do stacji położonej poza odcinkiem objętym ofertą specjalną,

stanowi różnicę należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Rozdział 1 Taryfy przewozowej (KW-TP) lub Taryfy Przewozowej POLREGIO (TPR), a ceną biletu jednorazowego w relacji określonej na okazanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym, z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień podróżnego do przejazdów ulgowych.

 

 1. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Taryfy przewozowej (KW-TP) i Taryfy przewozowej (TPR) lub regulaminu właściwego dla elektronicznego kanału sprzedaży, dostępnych na stronach www.polregio.pl. i www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

Bilet Dobrych Relacji – opłaty za bilety miesięczne „TAM/POWRÓT”