Bilet 60+

Bilet 60+

Warunki taryfowe oferty „Bilet 60+”

(obowiązujące od 1  listopada  2017 r.)

 

BILETY JEDNORAZOWE

 

 1. Uprawnieni

 Osoby, które ukończyły 60 rok życia.

 

 1. Zakres ważności

 Bilety wg oferty „Bilet 60+” wydaje się na przejazdy jednorazowe, w jedną stronę, w pociągach uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

 

 1. Warunki stosowania

1. bilet wg oferty można nabyć:

 • w kasach biletowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
 • w pociągu u obsługi wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia,

na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

2. bilet wydaje się z nadrukiem:

 • w kasach biletowych – „60+”,
 • w pociągu – „BIL. 60+”;

3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1;

4. oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi.

 

 1. Opłaty

Bilety jednorazowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 25% od opłat za bilety jednorazowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej (KW-TP) i podane są w tabelach opłat, które stanowią załącznik 1 do niniejszych warunków taryfowych.

 

 1. Zmiana umowy przewozu

Zmiany umowy przewozu dokonuje się, w przypadku biletów nabytych w kasie i pociągu – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 1. Inne

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Taryfie Przewozowej (KW-TP).

 

BILETY OKRESOWE IMIENNE (OKRESOWE I SIECIOWE)

 

 1. Uprawnieni

Osoby, które ukończyły 60 rok życia.

 

 1. Zakres ważności

 1. wydaje się następujące rodzaje biletów okresowych odcinkowych na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.:

 • tygodniowe,
 • miesięczne
 • kwartalne,

2. bilety odcinkowe wydaje się na przejazdy w jedną stronę albo „tam i z powrotem”;

3. bilet, o którym mowa w pkt 2, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany.

 

 1. Warunki stosowania

1. bilety odcinkowe tygodniowe, miesięczne i kwartalne wg oferty można nabyć:

 • w kasach biletowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
 • w pociągu wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu nabycia,

na zasadach określonych w Regulaminie przewozu Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

2. bilety wydawane są wyłącznie elektronicznie;

3. bilet wydaje się z nadrukiem:

 • w kasach biletowych – „60+”,
 • w pociągu – „BIL. 60+”;

4. dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1;

 

 1. Opłaty

Bilety okresowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 10% od opłat za bilety okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej (KW-TP) i podane są w tabelach opłat, które stanowią załącznik 2 do niniejszych warunków taryfowych.

 

 1. Zmiana umowy przewozu

Zmiany umowy przewozu dokonuje się w przypadku biletów nabytych w kasie i  pociągu – na zasadach określonych w w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 1. Inne

 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Taryfie Przewozowej (KW-TP).

 

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.