logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Aktualności

Badanie potrzeb pasażerów dotyczące rozkładu jazdy pociągów 2024/2025

03 stycznia, 2024

Wspólnie z Departamentem Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy do udziału w Badaniu Potrzeb Przewozowych w Publicznym Transporcie Zbiorowym do projektu rozkładu jazdy pociągów 2024/2025, który będzie obowiązywał od 15 grudnia 2024 roku.

Wszyscy zainteresowani udziałem w badaniu proszeni są o wypełnienie formularza, który znajduje się w linku poniżej:

Badanie Potrzeb Przewozowych w Publicznym Transporcie Zbiorowym do projektu rozkładu jazdy pociągów 2024/2025

W badaniu można wziąć udział do 31 stycznia 2024 roku.

Przy wypełnianiu formularza należy odnosić się do obecnego rozkładu jazdy 2023/2024.

Obecnie obowiązujący rozkład jazdy uwzględnia szereg czynników:

  • zapewnienie dojazdów do i z miejsc pracy oraz nauki,
  • możliwości techniczne kursowania pociągów na danej trasie,
  • rozkłady jazdy innych pociągów regionalnych oraz PKP IC,
  • stan i dostępność infrastruktury,
  • możliwości dofinasowania przewozów przez Samorząd Województwa,
  • uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami (pociągi międzywojewódzkie),
  • możliwości realizacji przewozu przez przewoźników w oparciu o posiadane zasoby.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że ze względu na brak właściwości ustawowej nie będą brane pod uwagę wnioski:

  • dotyczące połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych – organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej, m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.