Kontakt

Kontakt

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH, OPÓŹNIENIACH, ODWOŁANIACH, AWARII POCIĄGU LUB ZAGUBIENIU RZECZY W POCIĄGU 

TEL: 61-27-92-778

(w godzinach 7:00 – 22:00)

 

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

ul. Składowa 5, 61-897 Poznań

NIP 778 146 97 34

REGON 301362581

KRS 0000349125

 

Sekretariat Zarządu

Tel. 61- 27-92-700

Fax. 61-27-92-709

e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

           zarzad@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Prezes Zarządu:

Włodzimierz Wilkanowicz

Tel. 61- 27-92-700

e-mail: wlodzimierz.wilkanowicz@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Członek Zarządu:

Marek Nitkowski

Tel. 61- 27-92-700

e-mail: marek.nitkowski@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Dyrektor Pionu Finansowo – Handlowego:

Krzysztof Ryfa

Tel. 61- 27-92-720

e-mail: krzysztof.ryfa@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Dyrektor Pionu Techniczno- Eksploatacyjnego:

Marek Pawicki

Tel: 61-27-92-770

e-mail: marek.pawicki@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Opinie, skargi, wnioski i reklamacje:

e-mail: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Urząd Transportu Kolejowego

Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. Nr 117 poz. 683) jest Urząd Transportu Kolejowego, do którego pasażerowie mają możliwość odwołania się.

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

Więcej informacji na stronie Urzędu Transportu Kolejowego – www.pasazer.utk.gov.pl 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.