Ceny biletów

Ceny biletów

Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. od 1 stycznia 2014 roku.

Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%:

 1. 1. Ceny biletów jednorazowych,
 2. 2. Ceny biletów jednorazowych wg Taryfy Razem,
 3. 3. Ceny biletów okresowych,
 4. 4. Ceny biletów okresowych wg Taryfy Razem,
 5. 5. Ceny biletów z ulgą handlową 50%,
 6. 6. Opłaty zryczałtowane,
 7. 7. Opłaty dodatkowe.

 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

TABELA - CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH - powiększ zdjęcie

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz cen biletów jednorazowych (plik PDF)

 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg TARYFY RAZEM

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH WG TARYFY RAZEM - powiększ zdjęcie

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy RAZEM (plik PDF)

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH

CENY BILETÓW OKRESOWYCH - powiększ zdjęcie

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz cen biletów okresowych (plik PDF)

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH WG TARYFY RAZEM

CENY BILETÓW OKRESOWYCH WG TARYFY RAZEM - powiększ zdjęcie

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz cen biletów okresowych wg Taryfy RAZEM (plik PDF)

 

CENY BILETÓW Z ULGĄ HANDLOWĄ

CENY BILETÓW Z ULGĄ HANDLOWĄ - powiększ zdjęcie

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz cen biletów z ulgą handlową (plik PDF)

 

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE

 

(obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wykaz opłat zryczałtowanych (plik PDF)

 

OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
(Dz. U. Nr 14, poz. 117).

 1. 1.  W razie stwierdzenia braku:
  1. 1)  odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. 2)  ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
 2. 2. Opłata dodatkowa wynosi:
  1. 1)  200,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. 2)  160,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. 3)  80,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
   • rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
   • rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.
 3. 3.  W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej określonej:
  1. 1)    w ust.2 pkt 1 i 2 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 50,00zł
  2. 2)    w ust.2 pkt 3 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 15,00zł
 4. 4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:
  1. 1)  w ust. 2 pkt 1 i 2 obniża się do wysokości: 100,00 zł.
  2. 2)  w ust. 2 pkt 3 obniża się do wysokości: 24,00 zł.
 5. 5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 600,00 zł.
Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.