System zarządzania bezpieczeństwem

System zarządzania bezpieczeństwem

Dla Spółki Koleje Wielkopolskie priorytetem jest bezpieczne wykonywanie usług przewozowych. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych, Koleje Wielkopolskie ustanowiły i wdrożyły System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) uwzględniający niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę i instrukcje wewnętrzne. Poprzez wdrożony SMS Spółka chce zapewnić nie tylko procedury, wysoką jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno pasażerów, jak i pracowników Spółki, kooperantów oraz innych uczestników systemu kolejowego. Wdrożenie Systemu zarządzania bezpieczeństwem potwierdzone zostało wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Certyfikatami bezpieczeństwa część A w dniu 3 marca 2011r. oraz część B w dniu 17 marca 2011r. Zgodnie z wymaganiami prawnymi po upływie 5 lat Spółka poddana została procesowi recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A nr PL1120150058 (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B nr PL1220150064 (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Ponadto Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

Wróć do strony dotyczącej Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.