Załącznik nr 2 – Szczegółowe wymagania_adw_IFK_wersja_ostat _15 11 2013 KW 01 RSS feed

Załącznik nr 2 - Szczegółowe wymagania_adw_IFK_wersja_ostat _15 11 2013 KW 01

Załącznik nr 2 - Szczegółowe wymagania_adw_IFK_wersja_ostat _15 11 2013 KW 01Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.