Status prawny oraz przedmiot działania

Status prawny oraz przedmiot działania

Status prawny Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349125. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.

UMOWA SPÓŁKI – tekst jednolity z 6 lutego 2020 r. (plik PDF)

 

Przedmiot działalności Spółki:

 1. 1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:
 2. a) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;
 3. b) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 4. c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 5. d) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 6. e) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 7. f) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
 8. 2) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
 9. a) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
 10. b) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 11. c) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 12. d) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 13. e) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
 14. 3) Działalność związana z turystyką, w tym:
 15. a) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 16. b) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 17. 4) Działalność teleinformatyczna, w tym:
 18. a) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 19. b) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 20. c) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 21. d) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 22. 5) Inna działalność obejmująca:
 23. a) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 24. b) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 25. c) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 26. d) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 27. e) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 28. f) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
 29. g) 58.11.Z – Wydawanie książek;
 30. h) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 31. i) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 32. j) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 33. k) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 34. l) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.