Rower / BIKE +

Rower / BIKE +

Lp.

Korespondująca oferta promocyjna

Warunki stosowania

1.

  • Bilet Wielkopolski

 

  •  Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA

Przewóz łącznie do 5 rowerów w cenie 5,50zł (jak dla biletu jednorazowego) w powiązaniu z Biletem Wielkopolskim lub Wielkopolskim Biletem Weekendowym GRUPA, w czasie odpowiadającym wykupionej ofercie.

UWAGA: W przypadku przejazdu rodziców z większą liczbą własnych dzieci (kiedy liczba podróżujących na podstawie Biletu Wielkopolskiego lub Wielkopolskiego Biletu Weekendowego GRUPA przekracza łącznie 5 osób), również obowiązuje cena 5,50zł, dla maksymalnej liczby rowerów, odpowiadającej liczbie osób podróżujących,

 

2.

Przejazdy grupowe

Przewóz dwóch rowerów w cenie jednego (5,50zł).

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.