PRZETARGI WEDŁUG REGULAMINU:

PRZETARGI WEDŁUG REGULAMINU:

Regulamin udzielania zamówień

e-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami ogłaszanymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. 

Proszę kliknąć w nazwę danego przetargu, aby przejść na jego stronę.


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego w Wągrowcu”- KW-WWA-282.02.2019.WK

(2019-06-10)


„Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oraz montaż 60 szt. promienników w obiekcie hali prostokątnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Kolejowej 23”- KW-P-22/2018-IV

(2018-11-07)


„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018/2019/2020 – Zaproszenie”

(2018-09-18)


„Wybór brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową Spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.” – KW-P-06/2018

(2018-03-15)


„Opróżnianie i wywóz do oczyszczalni ścieków nieczystości płynnych z układów zamkniętych WC pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego na terenie stacji Zbąszynek” – KW-P-46/2016

(2016-11-22)


Agencyjna sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego , taryf kolejowych i rozkładu jazdy, na stacji  w Kole– KW-P-47/2016

(2016-11-18)


„Kompleksowe utrzymanie w czystości pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą autobusy szynowe typu SA oraz elektryczne zespoły trakcyj” – KW-P-43/2016

(2016-11-10)


„Dostawa 2 sztuk urządzeń do napełnienia piaskiem piasecznic (w pojazdach trakcyjnych) zabudowanych na wózkach o napędzie elektrycznym (akumulatorowym) – finansowane poprzez leasing finansowy” – KW-P-09/2016

(2016-09-19)


„Agencyjna sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego, taryf kolejowych i rozkładu jazdy na stacji w Kole” – KW-P-37/2016

(2016-09-16)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-34/2016

(2016-08-11)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie zakupu 160 sztuk urządzeń typu SAMSUNG Galaxy Tab A 7.0 LTE 8GB lub równoważny.

(2016-06-14)


„Sprzedaż wodnego roztworu mocznika AdBlue (NOXy) do pojazdów spalinowych SA139” – KW-P-27/2016

(2016-06-08)


„Sprzedaż okładzin FRENDO SP-201/320 SI C 112595/24115, wraz z dostarczeniem do Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku” – KW-P-26/2016

(2016-06-06)


„Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiska do badania okresowego (legalizacja) generatora EDA 3 oraz zespołu MER-129801 wraz z przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie wykonywania czynności legalizacji oraz wydaniem stosownych certyfikatów” – KW-P-24/2016

(2016-06-02)


„Dostawa środków czystości oraz przedmiotów do czyszczenia taboru do pojazdów trakcyjnych EN57, EN76” – KW-P-23/2016

(2016-05-31)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-25/2016

(2016-05-30)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie sprzedaży artykułów biurowych oraz ich dostarczenia do Punktów Zamawiającego.

(2016-05-20)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-20/2016

(2016-05-11)


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-14/2016

(2016-05-05)


Sprzedaż okładzin FRENDO SP-201/320 SI C 112595/24115, wraz z dostarczeniem do Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku” – KW-P-19/2016

(2016-04-26)


Ogłoszenie o dialogu technicznym: „Dostawa 2 sztuk urządzeń do napełnienia piaskiem piasecznic (w pojazdach trakcyjnych) zabudowanych na wózkach o napędzie elektrycznym (akumulatorowym) – finansowane poprzez leasing finansowy”– KW-P-09/2016

(2016-04-04)


Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych urządzeń systemów klimatyzacji na pojazdach kolejowych” – KW-P-18/2016

(2016-04-04)


„Dostawa artykułów biurowych” – KW-P-10/2016

(2016-03-24)


Ogłoszenie o dialogu technicznym: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu (1 sztuka) o napędzie elektrycznym do przetaczania pojazdów trakcyjnych w Punkcie Utrzymania Taboru w Zbąszynku – finansowanie poprzez leasing finansowy”– KW-P-08/2016

(2016-03-24)


„Dostawa ślizgów z nakładką grafitową oraz ślizgów z nakładką węglową”– KW-P-07/2016

(2016-03-24)


„Dostawa filtrów powietrza do klimatyzacji do elektrycznych zespołów trakcyjnych” – KW-P-11/2016

(2016-03-22)


„Montaż wykolejnic na terenie bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-12/2016

(2016-03-18)


Zakup filtrów powietrza Knorr Bremse do pojazdów trakcyjnych EN76 oraz ich dostarczenie do Punktu Utrzymania Zamawiającego w Zbąszynku” – KW-P-03/2016

(2016-03-07)


„Dostawa umundurowania dla pracowników drużyn pociągowych Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.” – KW-P-02/2016

(2016-02-26)


„Sprzedaż płynu do chłodnic GlycoCool G Premium do autobusów szynowych, wraz z jego dostarczeniem” – KW-P-04/2016

(2016-02-19)


Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych urządzeń systemów klimatyzacji na pojazdach kolejowych” – KW-P-01/2016

(2016-02-11)


„Montaż wykolejnic na terenie bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-59/2015

(2016-02-02)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów spalinowych „LINK” SA139” – KW-P-65/2015

(2016-02-02)


 „Dostawa olejów smarnych do autobusów szynowych SA132, SA134, SA139, pojazdu trakcyjnego EN76 oraz płynu do układu chłodzenia do autobusu szynowego SA139” – KW-P-60/2015

(2016-01-28)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania i dostawy jednej sztuki przyrządu technologicznego.

(2016-01-15)


 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.