Przetarg 242 KW-P-22/2018-IV

Przetarg 242 KW-P-22/2018-IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oraz montaż 60 szt. promienników w obiekcie hali prostokątnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Kolejowej 23”- KW-P-22/2018-IV

Data składania ofert wstępnych w trybie negocjacji – 16.11.2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz (plik WORD)

Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz robót (plik WORD)

Złożenie oferty wstępnej możliwe jest na platformie zakupowej Zamawiającego kw.eb2b.com.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.