Przetarg 240 KW-P-76/2018

Przetarg 240 KW-P-76/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa części zamiennych do autobusów szynowych SA132, SA134, SA139 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN76, EN57”- KW-P-76/2018

Data składania i otwarcia ofert – 22.11.2018 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 03.12.2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 1 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (plik WORD)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Zadanie 1, 4 (plik PDF)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Zadanie 2, 3 (plik PDF)

Załącznik nr 4 do SIWZ – załącznik nr 1 do umowy – zobowiązanie stron (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 16.11.2018r. (plik PDF)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Informacja o unieważnieniu Zadanie 1, 4 (plik PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie 2 i Zadanie 3 (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.