Przetarg 233 -KW-P-32/2018

Przetarg 233 -KW-P-32/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zakup zestawów kołowych – komplet dla pojazdu typu 22WE (EN76)” – KW-P-32/2018

Data składania i otwarcia ofert – 24.10.2018 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 19.11.2018 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 03.12.2018 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 19.12.2018 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 17.01.2019 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 04.02.2019 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert – 20.02.2019 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Modyfikacja SIWZ z dnia 23.10.2018r. (plik PDF)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 30.10.2018 (plik PDF)

NOWY – Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ z dnia 16.11.2018r. (plik PDF)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ z dnia 03.12.2018r. (plik PDF)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ z dnia 19.12.2018r. (plik PDF)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ z dnia 16.01.2019r. (plik PDF)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ z dnia 04.02.2019r. (plik PDF)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.