Przetarg 230 -KW-P-56/2018

Przetarg 230 -KW-P-56/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa części zamiennych do elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN76”- KW-P-56/2018

Data składania i otwarcia ofert – 01.10.2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 1 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 5 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 6 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 7 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 8 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 9 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 10 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.11 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 11 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.12 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 12 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.13 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 13 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.14 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 14 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.15 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 15 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.16 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 16 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.17 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 17 (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (plik WORD)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (plik PDF)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Zadań: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 (plik PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Zadań: 1, 9, 14 (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.