Przetarg 225 – KW-P-24/2018

Przetarg 225 – KW-P-24/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Usługa przewozu osób komunikacją autobusową” – KW-P-24/2018

Data składania i otwarcia ofert – 11.06.2018r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-24-2018 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wyposażenia zakładu, którym dysponuje/będzie dysponował Wykonawca (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Ustawy Pzp (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie (plik WORD)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik WORD)

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ (plik PDF)

UWAGA – Jednocześnie celem ułatwienia Wykonawcom złożenie prawidłowej oferty cenowej, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej plik – załącznik nr 1 do Formularza ofertowego z rozszerzeniem .xls dzięki któremu Wykonawca może sprawdzić prawidłowość wyliczenia przygotowanej oferty cenowej.

Modyfikacja SIWZ nr II z dnia 29.05.2018r. (plik PDF)

NOWY – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.