Przetarg 224 – KW-P-19/2018

Przetarg 224 – KW-P-19/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa części zamiennych do autobusów szynowych SA108, SA132, SA134, elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN76, EN57”- KW-P-19/2018

Data składania i otwarcia ofert – 11.06.2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-19/2018 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 1 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 5 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 6 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 7 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 8 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 9 (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (plik WORD)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dla Zadań 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 (plik PDF)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dla Zadań 5, 7 (plik PDF)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ z dnia 24.05.2018 r.

Nowy Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 6 (plik EXCEL)

Nowy Załącznik nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy dla Zadania 9 (plik EXCEL)

zdjęcie 01

zdjęcie 02

zdjęcie 03

zdjęcie 04

zdjęcie 05

zdjęcie 06

zdjęcie 07

Modyfikacja SIWZ II z dnia 05.06.2018r. (plik PDF)

NOWY – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Zadań nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Zadania nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zadania nr 7

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.