Przetarg 214 KW-P-27/2017

Przetarg 214 KW-P-27/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa części zamiennych  do autobusów spalinowych SA 108, SA132, SA134 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN57Akw, EN76.”- KW-P-27/2017

Data składania i otwarcia ofert – 16.08.2017 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 28.08.2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-27-2017 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 1 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 5 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 6 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 7 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 8 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 9 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 10 (plik EXCEL)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Grupa kapitałowa (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenia (plik WORD)

Zapytania i odpowiedzi 1 z dnia 31.07.2017r. (plik PDF) 

nowy – Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ (plik PDF)

Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Zapytanie i odpowiedź 2 z dnia 10.08.2017r. (plik PDF)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 7 (plik EXCEL) nowy

Załącznik nr 2.11 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 11 (plik EXCEL)

Zadanie  11 pozycji 1 – Mechanizm przeniesienia napędu wycieraczki – zdjęcie

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Zadanie 11 pozycja 2 – Silnik wycieraczki z ramionami łączącymi do SA132 – zdjęcie

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Zapytania i odpowiedzi 3 z dnia 25.08.2017r. (Plik PDF)

Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie Zadania nr 11 (Plik PDF)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF)

Unieważnienie postępowania na Zadanie 11 (Plik PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie 1, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, Zadanie 10 (plik PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 2 (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.