Przetarg 213 KW-P-07/2017

Przetarg 213 KW-P-07/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem”- KW-P-07/2017

Data składania i otwarcia ofert – 14.07.2017 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 24.07.2017 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 31.07.2017 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 16.08.2017 r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 22.08.2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-07-2017 (plik PDF)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-07-2017 (plik WORD)

 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (plik WORD)

 Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (plik WORD)

 Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy (plik WORD)

 Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupa Kapitałowa (plik WORD)

 Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna (plik WORD)

 Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

 Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego (plik PDF)

 Zapytania i odpowiedzi I i II / Modyfikacja SIWZ z dnia 28.06.2017 (plik PDF)

 Zapytania i odpowiedzi III – Modyfikacja SIWZ z dnia 07.07.2017 (plik PDF)

 Załącznik nr 3 do SIWZ – NOWY – Wzór umowy (plik PDF)

 Załącznik nr 5 do SIWZ – NOWY – Specyfikacja techniczna (plik PDF)

 Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 07.07.2017r. (plik PDF)

 Zapytania i odpowiedzi IV z dnia 12.07.2017 (plik PDF)

 Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 14.07.2017r. (plik PDF)

 Zapytania i odpowiedzi V – Modyfikacja SIWZ z dnia 14.07.2017r. (plik PDF)

 Załącznik nr 6 do SIWZ – NOWY – wykaz dostaw (plik WORD)

 Zapytania i odpowiedzi VI z dnia 14.07.2017r. (plik PDF)

 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – NOWY (plik WORD)

 Modyfikacja SIWZ z dnia 28.07.2017 (plik PDF)

 Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 28.07.2017r. (plik PDF)

 Zapytania i odpowiedzi VII / Modyfikacja SIWZ z dnia 31.07.2017r. (plik PDF)

 Modyfikacja SIWZ z dnia 08.08.2017 (plik PDF)

 Załącznik nr 6 do SIWZ – NOWY- wykaz dostaw (plik WORD)

 Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 10.08.2017r. (plik PDF)

 Modyfikacja SIWZ z dnia 10.08.2017r. (plik PDF)

 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – NOWY (plik WORD)

 Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

 Informacja o unieważnieniu postępowania (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.