Przetarg 210 KW-P-11/2017

Przetarg 210 KW-P-11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonywanie przewozów tymczasowej zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i małych zwierząt w obu kierunkach na trasie Konin-Września oraz Poznań-Konin” – KW-P-11/2017

Data składania i otwarcia ofert – 18.04.2017r.

Nowa data składania i otwarcia ofert – 20.04.2017r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-11-2017 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (plik WORD)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Rozkład Jazdy (plik PDF)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wyposażenia zakładu, którym dysponuje/będzie dysponował Wykonawca (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie (plik WORD)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Grupa Kapitałowa (plik WORD)

Modyfikacja SIWZ 31.03.2017r. (plik PDF)

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (plik WORD) wersja edytowalna

Nowy – Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (plik EXCEL)

Nowy -Załącznik nr 10 do SIWZ – Oznakowanie autobusów (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi 31.03.2017r. (plik PDF)

Nowy – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wyposażenia zakładu, którym dysponuje/będzie dysponował Wykonawca (plik WORD)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 31.03.2017r. (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi II 04.04.2017 r. (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi III 07.04.2017 r. (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi IV 11.04.2017 r. (plik PDF)

Nowy – Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy 11.04.2017r. (plik PDF)

Nowy – Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 11.04.2017r. (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi V 13.04.17 (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi VI 13.04.17 (plik PDF)

Modyfikacja SIWZ II 14.04.2017 (plik PDF)

NOWY – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 14.04.2017 (plik WORD)

Modyfikacja SIWZ III 14.04.2017 – zmiana terminy składania i otwarcia ofert (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 14.04.2017 (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

 

WYJAŚNIENIE z dnia 14.04.2017r.: Zamawiający wyjaśnia, że zmiana wprowadzona w dniu 14.04.2017 r. nie stanowi zmiany warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający powtórzył jedynie oświadczenie wymagane do złożenia w ramach  jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  („JEDZ”) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – w części IV, w sekcji C, pkt 9.

UWAGA – Celem ułatwienia Wykonawcom złożenie prawidłowej oferty cenowej, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej plik – załącznik nr 1 do Formularza ofertowego z rozszerzeniem .xls dzięki któremu Wykonawca może sprawdzić prawidłowość wyliczenia przygotowanej oferty cenowej.

UWAGA

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania został przeprowadzony Dialog Techniczny przeprowadzony zgodnie z art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), którego szczegóły dostępne są pod adresem https://koleje-wielkopolskie.com.pl/dialog-techniczny-210-kw-p-112017/

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.