Przetarg 209 KW-P-05/217

Przetarg 209 KW-P-05/217

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 oraz do pojazdów trakcyjnych EN57Akw EN76 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktów Utrzymania Taboru Zamawiającego” – KW-P-05/2017

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-05-2017 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 1 (plik EXCEL)

załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 5 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 6 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 7 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 8 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 9 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 10 (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5, Zadanie nr 6, Zadanie nr 7, Zadanie nr 9, Zadanie nr 10 (plik PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie 3, Zadanie 8

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 8 i o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty na Zadanie nr 8 (plik PDF)

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 8 (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.