Przetarg 193 KW-P-24/2016

Przetarg 193 KW-P-24/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiska do badania okresowego (legalizacja) generatora EDA 3 oraz zespołu MER-129801 wraz z przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie wykonywania czynności legalizacji oraz wydaniem stosownych certyfikatów” – KW-P-24/2016

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ KW-P-24-2016 (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Kwestionariusz-wniosek-dostawcy-kwalifikowanego (plik WORD)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.